Na voljo spletno izobraževanje za trenerja športa invalidov

//Na voljo spletno izobraževanje za trenerja športa invalidov

Na voljo spletno izobraževanje za trenerja športa invalidov

Mednarodni paraolimpijski komite IPC je razširil ponudbo svojih izobraževanj na spletu z novim modulom IPC Coaching Para-Sport: An introductory programme (IPC Treniranje športa invalidov: Uvod). Program, ki gostuje na spletni strani IPC-jevega oddelka za izobraževanje IPC Academy, je namenjen predvsem certificiranim trenerjem športov neinvalidov, ki bi radi svoje programe prilagodili za potrebe treninga športnikov invalidov.

Program zajema 4 module, skozi katere bodo trenerji razumeli postopke klasifikacije različnih oblik invalidnosti, metodologijo športa invalidov in vodenja vadbe. Program bo trenerjem pomagal pri začetnih trenerskih korakih v šport invalidov, jih opremil z znanjem o različnih oblikah invalidnosti in s tem povezanimi specifikami trenažnega procesa.  Tako kot Mednarodni praolimpijski komite, izobraževanje poudarja prednosti integracije športnikov invalidov in športnikov neinvalidov.

Chris Solly, direktor IPC Academy je ob otvoritvi programa povedal: “Trenerstvo zahteva obširno znanje in sposobnosti na mnogo področjih – trenažnega procesa, fiziologije treninga, biomehanike, športne psihologije in drugih, ki jih kandidati pridobijo v sklopu nacionalnih in mednarodnih certifikacij v različnih športih.

Izobraževanje je dostopno v angleškem jeziku in je plačljivo (kandidati ob vpisu plačajo 53€ participacije), od kandidata pa zahteva še predhodno opravljeno na (brezplačnem) spletnem izobraževanju Introduction to Para Sport (Uvod v šport invalidov). IPC Academy si prizadeva, da bi v nadaljevanju ponujal več podobnih spletnih tečajev za trenerje, za katerim sta zaenkrat na voljo še tečaja za trenerje atletiuke in dvigovanja uteži.

ZŠIS-POK program toplo priporoča,še posebej udeležencem usposabljanj Vaditelj športa invalidov in Učitelj športa invalidov, ki so bila izvedena v okviru programa Z znanjem do uspeha, ki bodo za nove kandidate predvidoma na voljo v letu 2016.

Print Friendly, PDF & Email
2015-10-30T10:31:52+00:00 5. avgust, 2015|

test

fwdwwgiguwgh