Aktivni, zdravi in zadovoljni

Katalog ponudnikov redne vadbe za otroke, mladino, odrasle invalide in invalide starostnike - invalidske organizacije

Alpsko smučanje

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

NOVI TRG 43A, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Tatjana Lipovšek - (cirius-kamnik@guest.arnes.si, 01 8217 444)


CENTER ZA SLUH IN GOVOR

VINARSKA ULICA 6, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Dunja Petak - (mbusgm1s@guest.arnes.si, 02 228 53 40)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


KPŠRD "KAREL JERAJ"

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jakopin Miha - (info@kpsrd.si, 041 449 442)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Blaž Mihelič - (blaz.mihelic@zveza-slepih.si, 01 47 00 222)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


Atletika

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


Balinanje

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Franc Kaučič - (franc.kaucic@amis.net, 02 228 22 05)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


Dvoransko balinanje - Boccia

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

NOVI TRG 43A, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Tatjana Lipovšek - (cirius-kamnik@guest.arnes.si, 01 8217 444)


DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE

GREGORČIČEVA ULICA 6, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Martin Lažeta - (celje@soncek.org, 03 490 89 50)


DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

p.p. 2618, LINHARTOVA 1/III, SI-1001 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ivo Jakovljevič - (ivo.jakovljevic@drustvo-distrofikov.si, 040 844 047)


DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

KARDELJEVA PLOŠČAD 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gec Martin - (info@dsis-drustvo.si, 01 565 33 51)


DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PONIKVE

PONIKVE 76, SI-1312 - VIDEM - DOBREPOLJE

Kontaktna oseba: Smiljana Urh Milanović - (sara.urh@siol.net, 01 788 01 10)


OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

BEBLERJEVA ULICA 8, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Matteo Cesar - (koper@soncek.org, 05 6 288 288)


SEVERNO PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LISKUR 23, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Katarina Volk - (katarina.volk@jskd.si, 031 711 289)


SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Lidija Šestak Zorič - (drustvo@soncek-maribor.si, 041 446 763)


SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Daša Goričan - (dasa.gorican@soncek.org, 01 23 11 058)


SONČEK ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE

LENDAVSKA ULICA 25B, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Davorin Dervarič - (davorin_dervaric@t-2.net, 041 364 359)


ZVEZA SOŽITJE

SAMOVA 9/III, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Katja Vandal - (info@zveza-sozitje.si, 01 43 69 750)


ZVEZA SOŽITJE SLOVENJ GRADEC

ŠERCERJEVA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Peter Rudl - (peter-rudl@guest.arnes.si, 02 88 31 260)


ZVEZA SOŽITJE VELENJE

KOPALIŠKA 3, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Slobodan Petrović - (sozitje.velenje@gmail.com, 041 500 373)


Golbal

KPŠRD "KAREL JERAJ"

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jakopin Miha - (info@kpsrd.si, 041 449 442)


ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Blaž Mihelič - (blaz.mihelic@zveza-slepih.si, 01 47 00 222)


Kegljanje

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


KPŠRD "KAREL JERAJ"

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jakopin Miha - (info@kpsrd.si, 041 449 442)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Blaž Mihelič - (blaz.mihelic@zveza-slepih.si, 01 47 00 222)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Franc Kaučič - (franc.kaucic@amis.net, 02 228 22 05)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


Košarka na vozičkih

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

NOVI TRG 43A, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Tatjana Lipovšek - (cirius-kamnik@guest.arnes.si, 01 8217 444)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


Namizni tenis

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

NOVI TRG 43A, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Tatjana Lipovšek - (cirius-kamnik@guest.arnes.si, 01 8217 444)


DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE

GREGORČIČEVA ULICA 6, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Martin Lažeta - (celje@soncek.org, 03 490 89 50)


DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PONIKVE

PONIKVE 76, SI-1312 - VIDEM - DOBREPOLJE

Kontaktna oseba: Smiljana Urh Milanović - (sara.urh@siol.net, 01 788 01 10)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

BEBLERJEVA ULICA 8, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Matteo Cesar - (koper@soncek.org, 05 6 288 288)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


SEVERNO PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LISKUR 23, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Katarina Volk - (katarina.volk@jskd.si, 031 711 289)


SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Lidija Šestak Zorič - (drustvo@soncek-maribor.si, 041 446 763)


SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Daša Goričan - (dasa.gorican@soncek.org, 01 23 11 058)


SONČEK ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE

LENDAVSKA ULICA 25B, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Davorin Dervarič - (davorin_dervaric@t-2.net, 041 364 359)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Franc Kaučič - (franc.kaucic@amis.net, 02 228 22 05)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


ZVEZA SOŽITJE

SAMOVA 9/III, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Katja Vandal - (info@zveza-sozitje.si, 01 43 69 750)


ZVEZA SOŽITJE SLOVENJ GRADEC

ŠERCERJEVA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Peter Rudl - (peter-rudl@guest.arnes.si, 02 88 31 260)


ZVEZA SOŽITJE VELENJE

KOPALIŠKA 3, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Slobodan Petrović - (sozitje.velenje@gmail.com, 041 500 373)


Odbojka sede

DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


Orientacijski tek

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


Parakolesarstvo

Paratriatlon

CENTER VIDIM CILJ

Dunajska c. 78, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Dragana Sterdjević - (dragana@vidim cilj.si, 040 745 457)


Pikado

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE

GREGORČIČEVA ULICA 6, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Martin Lažeta - (celje@soncek.org, 03 490 89 50)


DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

KARDELJEVA PLOŠČAD 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gec Martin - (info@dsis-drustvo.si, 01 565 33 51)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PONIKVE

PONIKVE 76, SI-1312 - VIDEM - DOBREPOLJE

Kontaktna oseba: Smiljana Urh Milanović - (sara.urh@siol.net, 01 788 01 10)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

BEBLERJEVA ULICA 8, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Matteo Cesar - (koper@soncek.org, 05 6 288 288)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


SEVERNO PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LISKUR 23, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Katarina Volk - (katarina.volk@jskd.si, 031 711 289)


SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Lidija Šestak Zorič - (drustvo@soncek-maribor.si, 041 446 763)


SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Daša Goričan - (dasa.gorican@soncek.org, 01 23 11 058)


SONČEK ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE

LENDAVSKA ULICA 25B, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Davorin Dervarič - (davorin_dervaric@t-2.net, 041 364 359)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Franc Kaučič - (franc.kaucic@amis.net, 02 228 22 05)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


ZVEZA SOŽITJE

SAMOVA 9/III, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Katja Vandal - (info@zveza-sozitje.si, 01 43 69 750)


ZVEZA SOŽITJE SLOVENJ GRADEC

ŠERCERJEVA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Peter Rudl - (peter-rudl@guest.arnes.si, 02 88 31 260)


ZVEZA SOŽITJE VELENJE

KOPALIŠKA 3, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Slobodan Petrović - (sozitje.velenje@gmail.com, 041 500 373)


Plavanje

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

NOVI TRG 43A, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Tatjana Lipovšek - (cirius-kamnik@guest.arnes.si, 01 8217 444)


CENTER ZA SLUH IN GOVOR

VINARSKA ULICA 6, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Dunja Petak - (mbusgm1s@guest.arnes.si, 02 228 53 40)


DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE

GREGORČIČEVA ULICA 6, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Martin Lažeta - (celje@soncek.org, 03 490 89 50)


DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

p.p. 2618, LINHARTOVA 1/III, SI-1001 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ivo Jakovljevič - (ivo.jakovljevic@drustvo-distrofikov.si, 040 844 047)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE

PARMOVA ULICA 53, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Andrej Gregorič - (drustvo@revmatiki.si, 05 90 75 366)


DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

KARDELJEVA PLOŠČAD 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gec Martin - (info@dsis-drustvo.si, 01 565 33 51)


DRUŠTVO VITA za pomoč po nezgodi poškodbi glave

Dunajska c. 106, SI-1000 - Ljubljana

Kontaktna oseba: Veronika Trdan - (drustvo.vita92@gmail.com, 040 466 149)


DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PONIKVE

PONIKVE 76, SI-1312 - VIDEM - DOBREPOLJE

Kontaktna oseba: Smiljana Urh Milanović - (sara.urh@siol.net, 01 788 01 10)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


KPŠRD "KAREL JERAJ"

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jakopin Miha - (info@kpsrd.si, 041 449 442)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

BEBLERJEVA ULICA 8, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Matteo Cesar - (koper@soncek.org, 05 6 288 288)


SEVERNO PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LISKUR 23, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Katarina Volk - (katarina.volk@jskd.si, 031 711 289)


SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Lidija Šestak Zorič - (drustvo@soncek-maribor.si, 041 446 763)


SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Daša Goričan - (dasa.gorican@soncek.org, 01 23 11 058)


SONČEK ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE

LENDAVSKA ULICA 25B, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Davorin Dervarič - (davorin_dervaric@t-2.net, 041 364 359)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Blaž Mihelič - (blaz.mihelic@zveza-slepih.si, 01 47 00 222)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


ZVEZA SOŽITJE

SAMOVA 9/III, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Katja Vandal - (info@zveza-sozitje.si, 01 43 69 750)


ZVEZA SOŽITJE SLOVENJ GRADEC

ŠERCERJEVA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Peter Rudl - (peter-rudl@guest.arnes.si, 02 88 31 260)


ZVEZA SOŽITJE VELENJE

KOPALIŠKA 3, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Slobodan Petrović - (sozitje.velenje@gmail.com, 041 500 373)


Ples na vozičkih

PLESNI KLUB ZEBRA

POLJANSKI NASIP, SI- 1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Klemen Pirman - (klemen.pirman@gmail.com, 041 983 052)


Showdown

KPŠRD "KAREL JERAJ"

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jakopin Miha - (info@kpsrd.si, 041 449 442)


ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Blaž Mihelič - (blaz.mihelic@zveza-slepih.si, 01 47 00 222)


Šah

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE

GREGORČIČEVA ULICA 6, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Martin Lažeta - (celje@soncek.org, 03 490 89 50)


DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

p.p. 2618, LINHARTOVA 1/III, SI-1001 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ivo Jakovljevič - (ivo.jakovljevic@drustvo-distrofikov.si, 040 844 047)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO HEMOFILIKOV SLOVENIJE LJUBLJANA

TAVČARJEVA ULICA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jože Faganel - (hemofilija@siol.net, 01 522 93 05)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE

PARMOVA ULICA 53, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Danilo Papež - (dls@t-2.net, 02 461 84 98)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE

PARMOVA ULICA 53, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Andrej Gregorič - (drustvo@revmatiki.si, 05 90 75 366)


DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

KARDELJEVA PLOŠČAD 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gec Martin - (info@dsis-drustvo.si, 01 565 33 51)


DRUŠTVO VITA za pomoč po nezgodi poškodbi glave

Dunajska c. 106, SI-1000 - Ljubljana

Kontaktna oseba: Veronika Trdan - (drustvo.vita92@gmail.com, 040 466 149)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PONIKVE

PONIKVE 76, SI-1312 - VIDEM - DOBREPOLJE

Kontaktna oseba: Smiljana Urh Milanović - (sara.urh@siol.net, 01 788 01 10)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


KPŠRD "KAREL JERAJ"

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jakopin Miha - (info@kpsrd.si, 041 449 442)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

BEBLERJEVA ULICA 8, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Matteo Cesar - (koper@soncek.org, 05 6 288 288)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


SEVERNO PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LISKUR 23, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Katarina Volk - (katarina.volk@jskd.si, 031 711 289)


SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Lidija Šestak Zorič - (drustvo@soncek-maribor.si, 041 446 763)


SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Daša Goričan - (dasa.gorican@soncek.org, 01 23 11 058)


SONČEK ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE

LENDAVSKA ULICA 25B, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Davorin Dervarič - (davorin_dervaric@t-2.net, 041 364 359)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA 2, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Blaž Mihelič - (blaz.mihelic@zveza-slepih.si, 01 47 00 222)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Franc Kaučič - (franc.kaucic@amis.net, 02 228 22 05)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


ZVEZA SOŽITJE

SAMOVA 9/III, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Katja Vandal - (info@zveza-sozitje.si, 01 43 69 750)


ZVEZA SOŽITJE SLOVENJ GRADEC

ŠERCERJEVA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Peter Rudl - (peter-rudl@guest.arnes.si, 02 88 31 260)


ZVEZA SOŽITJE VELENJE

KOPALIŠKA 3, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Slobodan Petrović - (sozitje.velenje@gmail.com, 041 500 373)


Športni ribolov

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO - KRANJ

HUJE 23A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Boris Horvat - (dgn.kranj@guest.arnes.si, 041 777 036)


DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, SI-1231 - LJUBLJANA - ČRNUČE

Kontaktna oseba: Slavko Fidler - (info@drustvo-paralitikov.si, 041 404 280)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)


Strelstvo

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE- LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Zore Zdravko - (dciv-slovenije@guest.arnes.si, 01 52 11 088)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA ULICA 5, SI-3001 - CELJE

Kontaktna oseba: Aleš Peperko - (dgn.celje@guest.arnes.si, 031 567 241)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 18, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Slatinšek - (dgn.ljubljana@siol.net, 01 528 44 93)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: dgn Maribor - (dgn.maribor@guest.arnes.si, 041 777 132)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

ULICA STANETA ROZMANA 11A, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Ignac Jakopina - (dgnpms@siol.net, 02 521 1151)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4. JULIJA 66, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Bogdan Kuhar - (dgn.krsko@siol.net, 07 49 21 392)


DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: dgn Primorske - (dgnsp@siol.net, 040 911 500)


DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČEVA ULICA 32C, SI-5270 - AJDOVŠČINA

Kontaktna oseba: Roman Velikonja - (di.ajdovscina@gmail.com, 05 36 61 211)


DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Anton Kolar - (zvone.kolar@gmail.com, 031 680 146)


DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, SI-8340 - ČRNOMELJ

Kontaktna oseba: Srečko Matkovič - (matkovic.srecko@gmail.com, 07 30 53 240)


DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGORČIČEVA ULICA 13, SI-5294 - DORNBERK

Kontaktna oseba: Jožica Skomina - (di.dornberk@gmail.com, 05 30 18 295)


DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

Trg 4. julija 18, SI-2370 - DRAVOGRAD

Kontaktna oseba: Slavko Halužan - (di@dravograd.si, 02 87 84 200)


DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

KOLODVORSKA CESTA 5, SI-1290 - GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Anica Perme - (drustvoinvalidov.grosuplje@gmail.com, 01 78 62 221)


DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 52, SI-1430 - HRASTNIK

Kontaktna oseba: Rajko Žagar - (info@invalidi-hrastnik.si, 03 56 43 306)


DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

GREGORČIČEVA CESTA 8D, SI-6250 - ILIRSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Jožica Žibert - (dibistrica@gmail.com, 05 71 41 095)


DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

VELUŠČKOVA ULICA 2, SI-6310 - IZOLA

Kontaktna oseba: Franc Poropat - (di.izola@siol.net, 05 64 15 763)


DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

TRG ZBORA ODPOSLANCEV 30, SI-1330 - KOČEVJE

Kontaktna oseba: Milena Lautar - (di.kocevje@amis.net, 01 89 51 444)


DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA ULICA 7A, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Marijo Funčič - (dikoper@siol.net, 05 62 72 015)


DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, SI-8270 - KRŠKO

Kontaktna oseba: Dušan Strojin - (krsko.drustvo.invalidov@amis.net, 07 49 26 367)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Ana Pintar - (drustvo@siol.net, 01 51 57 225)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Jelica Erceg - (info@drustvoinvalidov-ljb.si, 059 936 424)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Diko Ivanović - (drustvo.i@siol.net, 01 54 14 090)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, SI-1123 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Slobodan Ristić - (drustvoinalidovvicrudnik@gmail.com, 01 28 32 563)


DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA-CENTER

TRUBARJEVA 77, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Kastelic - (drustvo@invalidi-center.si, 01 23 19 462)


DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, SI-1370 - LOGATEC

Kontaktna oseba: Rudolf Korenč - (di.logatec@kabelnet.net, 01 75 42 982)


DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 39, SI-2322 - MAJŠPERK

Kontaktna oseba: Jože Robert - (joze.rober@guest.arnes.si, 02 79 41 171)


DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Slavko Zakeršnik - (info@dim-drustvo.si, 02 25 08 787)


DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, SI-8330 - METLIKA

Kontaktna oseba: Gorazd Prhne - (di.metlika@siol.net, 07 30 60 508)


DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Urška Gosteničnik - (dimd.ravne@gmail.com, 02 82 22 218)


DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, SI-2366 - MUTA

Kontaktna oseba: Jože Freidl - (joze.freidl@amis.net, 08 28 11 328)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA BLED

LINHARTOV TRG 26, SI-4240 - RADOVLJICA

Kontaktna oseba: Majda Dežman - (mddi.radovljica@gmail.com, 040 703 283)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

TRG IZGNANCEV 12 A, SI-8250 - BREŽICE

Kontaktna oseba: Ivan Kostrevc - (dio.brezice@gmail.com, 07 49 63 391)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, SI-4280 - KRANJSKA GORA

Kontaktna oseba: Jože Zupančič - (joze.zupancic@telemach.net, 04 58 80 108)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, SI-3270 - LAŠKO

Kontaktna oseba: Mihael Lončar - (dilasko1@gmail.com, 03 57 30 600)


DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, SI-6320 - PORTOROŽ

Kontaktna oseba: Hilda Vuga - (d.i.piran@siol.net, 05 67 44 166)


DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

PREČNA ULICA 1, SI-6257 - PIVKA

Kontaktna oseba: Aleksander Nadoh - (di.pivka@gmail.com, 041 806 857)


DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, SI-6230 - POSTOJNA

Kontaktna oseba: Andreja Mihelčič - (drustvo.invalidov@studioproteus.si, 05 72 62 790)


DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TITOVA ULICA 107, SI-1433 - RADEČE

Kontaktna oseba: Franc Gros - (drustvo.invalidov.radece1@siol.net, 03 56 81 895)


DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, SI-1310 - RIBNICA

Kontaktna oseba: Marjan Zajc - (di.ribnica@gmail.com, 01 83 62 169)


DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

AŠKERČEVA CESTA 6, SI-3272 - RIMSKE TOPLICE

Kontaktna oseba: Milena Počivalšek - (milena.pocivalsek@kabelnet.net, 03 57 36 002)


DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

GLAVNI TRG 34, SI- 8290 - SEVNICA

Kontaktna oseba: Roman Novšak - (di.sevnica@siol.net, 07 81 44 407)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Stanislava Tamše - (dru.inv.sg@gmail.com, 02 88 42 669)


DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA ULICA 10, SI-2310 - SLOVENSKA BISTRICA

Kontaktna oseba: Stanko Polanec - (din.sb@triera.net, 02 81 82 023)


DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

TRG REVOLUCIJE 26, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Rudi Janežič - (di.trbovlje@siol.net, 03 5631 455)


DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG 5, SI-8210 - TREBNJE

Kontaktna oseba: Anton Starič - (d.i.trebnje@gmail.com, 07 30 45 613)


DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, SI-4290 - TRŽIČ

Kontaktna oseba: Marta Mesarek - (di.trzic@gmail.com, 04 59 63 402)


DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA ULICA 7B, SI-1360 - VRHNIKA

Kontaktna oseba: Ciril Podbregar - (di-vrhnika@kabelnet.net, 01 75 02 192)


DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE

ULICA TALCEV 1A, SI-1410 - ZAGORJE OB SAVI

Kontaktna oseba: Zvonimir Poznič - (diz@slo-kabel.si, 03 56 61 236)


DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

JOBSTOVA CESTA 9, SI-4226 - ŽIRI

Kontaktna oseba: Frančiška Možina - (drustvo_invalidov_ziri@T-2.net, 04 51 05 431)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Mirko Sintič - (dnm.paraplegik@guest.arnes.si, 07 332 16 44)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

ULICA LOJZETA HROVATA 4C, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Peter Robnik - (dp.gorenjska@gmail.com, 051 612 445)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, SI-6330 - PIRAN

Kontaktna oseba: Željko Geci - (dpik.koper@gmail.com, 041 697 560)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

OPEKARNIŠKA CESTA 15A, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Janez Hudej - (dce.paraplegik@guest.arnes.si, 03 541 19 93)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

RONKOVA ULICA 6, SI-2380 - SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Repnik Ivan - (dpkoroske@gmail.com, 041 330 192)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA CESTA 188, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Robert Žerovnik - (dlj.paraplegik@guest.arnes.si, 01 569 11 23)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE

NORŠINSKA ULICA 14, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Stanko Novak - (drustvo.p.i.p@siol.net, 031 646 530)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101A, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Liciper Boris - (drustvo.paraplegikov@siol.net, 041 651 218)


DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Alfred Lastezky - (dp-severne.stajerske@guest.arnes.si, 02 614 20 83)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LOKA NA GMAJNI 28, SI-1234 - MENGEŠ

Kontaktna oseba: Jože Brodar - (brodarloka@gmail.com, 01 723 91 44)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Romšak Jože - (dvikr@siol.net, 040 66 69 52)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Orožim - (dvi_ljubljana@t-2.net, 01 5443730)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Vasja Cimerman - (dvi.maribor@siol.net, 05 99 26 984)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA ULICA 2, SI- 9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kous Robert - (dvipms@volja.net, 02 537 14 92)


DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, SI-1420 - TRBOVLJE

Kontaktna oseba: Zvone Tahirovič - (drustvo.vojnih.invalidov@kabelnet.net, 05 919 27 58)


INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMORASTNIK RAVNE NA KOROŠKEM

PARTIZANSKA CESTA 4, p.p. 14, SI-2390 - RAVNE NA KOROŠKEM

Kontaktna oseba: Matjaž Majdič - (samorastnik.isd@gmail.com, 051 313 424)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

KOCENOVA 4, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Dragica Mirnik Amon - (mddi.celje@gmail.com, 03 54 84 350)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV LENDAVA

ULICA HEROJA MOHORJA 3, SI-9220 - LENDAVA

Kontaktna oseba: Magdalena Vugrinec - (drustvo.invalidov1@siol.net, 01 89 81 284)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA CESTA 61, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Franc Forštner - (mdng@telemach.net, 041 389 554)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, SI-2360 - RADLJE OB DRAVI

Kontaktna oseba: Stanislav Pajtler - (mdi.drava@krs.net, 02 88 71 055)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1/C, SI-5220 - TOLMIN

Kontaktna oseba: Narciza Vogrič - (mdikrn@siol.net, 05 38 11 203)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42A, SI-1380 - CERKNICA

Kontaktna oseba: Olga Otoničar - (dicerknica@siol.net, 01 70 93 332)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106A, SI-1230 - DOMŽALE

Kontaktna oseba: Perne Vida - (mdidomzale@gmail.com, 01 72 13 418)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

SEDEJEVA ULICA 8, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Adamič Valter - (invalidi.ms@siol.net, 05 33 31 978)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

Trg svobode 12, SI-9250 - GORNJA RADGONA

Kontaktna oseba: Habjanič Branislav - (drustvo.invalidov.gr@amis.net, 02 56 11 074)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO

LAPAJNETOVA ULICA 9, SI-5280 - IDRIJA

Kontaktna oseba: Poljanec Feliks - (mdi.idrija.cerkno@siol.net, 05 37 73 882)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

MENCINGERJEVA ULICA 1, SI-4270 - JESENICE

Kontaktna oseba: Kalan Marina - (mdijes@gmail.com, 04 58 32 873)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, SI-1241 - KAMNIK

Kontaktna oseba: Sedušak Janez - (mdikamnik@siol.net, 01 83 17 362)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Marjan Murko - (mdikranj@gmail.com, 04 20 23 433)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI-2230 - LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Kontaktna oseba: Šuman Emilija - (mdi-lenart@triera.net, 02 72 06 323)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, SI-9240 - LJUTOMER

Kontaktna oseba: Hladnjak Hilda - (drustvoinvalidov@teleing.com, 02 58 21 791)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA ULICA 4, p.p'.62, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Kulič Rudolf - (invalidi.ms@siol.net, 02 53 21 157)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32 A, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Alojz Golob - (drustvo.invalidov.novomesto@t-2.net, 07 33 28 800)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PARMOVA ULICA 7, SI-1270 - LITIJA

Kontaktna oseba: Vidic Bogomir - (drustvo.inv.litija@siol.net, 01 898 12 84)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, SI-2270 - ORMOŽ

Kontaktna oseba: Sonja Ivanuša - (mdi.ormoz@teleing.com, 02 74 01 772)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Ornik Zdenka - (drustvomdi@gmail.com, 02 77 28 481)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, SI-6210 - SEŽANA

Kontaktna oseba: Grmek Jelica - (medobcinsko.d.i.s1@siol.net, 05 73 12 721)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE MS SAŠA

KERSNIKOVA 13 p.p. 2, SI-3320 - VELENJE

Kontaktna oseba: Golob Valter - (mdivelenje.40@gmail.com, 03 89 71 613)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TR 5, SI-3230 - ŠENTJUR

Kontaktna oseba: Božo Robič - (robic@siol.com, 03 74 71 366)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, SI-4220 - ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Marija Košir - (drustvo-invalidov@siol.net, 04 51 22 970)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, SI-3310 - ŽALEC

Kontaktna oseba: Meglič Janez - (mdi-zalec@guest.arnes.si, 03 57 16 816)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

MARIBORSKA 210C, SI-3000 - CELJE

Kontaktna oseba: Ladislav Humski - (info@mdss-ce.net, 03 493 0050)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, SI-6000 - KOPER

Kontaktna oseba: Safet Baltič - (info@mdsskp.si, 05 62 61 000)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

CESTA STANETA ŽAGARJA 27, SI-4000 - KRANJ

Kontaktna oseba: Emil Muri - (mdsskr@zveza-slepih.si, 04 23 69 830)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Luj Šprohar - (info@mdsslj.si, 01 25 22 360)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA ULICA 011, SI-2000 - MARIBOR

Kontaktna oseba: Kotnik Ivanka - (info@drustvo-mdssmb.si, 02 228 3421)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, SI-9000 - MURSKA SOBOTA

Kontaktna oseba: Štefan Maučec - (mdssms@zveza-slepih.si, 02 521 10 42)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 33, SI-5000 - NOVA GORICA

Kontaktna oseba: Igor Miljavec - (mdssng@zveza-slepih.si, 041 485 430)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, SI-8000 - NOVO MESTO

Kontaktna oseba: Janez Kermc - (mdssnm@zveza-slepih.si, 07 33 82 540)


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, SI-2250 - PTUJ

Kontaktna oseba: Solina Janez - (mdsspt@zveza-slepih.si, 02 772 09 21)


MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marija Moderndorfer - (mdg-ljubljana@guest.arnes.si, 01 430 30 08)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, SI-3210 - SLOVENJSKE KONJICE

Kontaktna oseba: Ivan Pavlič - (obmocno_drustvo_invalidov@t-2.net, 03 57 56 115)


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ULICA 1IV. DIVIZIJE 12, SI-3250 - ROGAŠKA SLATINA

Kontaktna oseba: Anđelko Bendelja - (odizgornjep@gmail.com, 03 58 13 609)


ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Marko Brežan - (marko@sdiljubljana.org, 041 733 446)


ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Boris Černilec - (info@zgnl.si, 01 58 00 500)


ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MAROLTOVA ULICA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Alojz Ješelnik - (info@zdruzenje-ms.si, 01 5687 297)


ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

PRAPROTNIKOVA ULICA 7, SI-3330 - MOZIRJE

Kontaktna oseba: Anton Gračner - (zmdi.mozirje@gmail.com, 03 58 32 929)


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Tanja Hočevar - (zdis@siol.net, 01 5343 508)


ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Adolf Videnšek - (zdciv.slo@siol.net, 01 565 3802)


ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA 24, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Anton Petrič - (tone.petric@zveza-gns.si, 041 781 456)


ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA ULICA 4, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Janez Podržaj - (zdvis@siol.net, 01 300 69 60)


ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA 14, SI-1000 - LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Gregor Gračner - (gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com, 041 630 782)