Boj proti dopingu je svetovni problem. Doping prizadane športnike, ki si želijo tekmovati in se primerjati na pošten način. O dopingu kot problemu govorimo zaradi izrednega pomena športa v sodobni družbi. Pomemben je namreč za države, svetovne organizacije in športne organizacije na vseh nivojih: svetovnem, celinskem, regionalnem in nacionalnem. S sprejetjem konvencije Unesca o dopingu leta 2005 so k reševanju tega problema pozvali vse možne dejavnike – od vseh držav v Organizaciji združenih narodov do Mednarodnega olimpijskega komiteja. Za odgovorno ustanovo/organizacijo, ki bo vodila organiziran boj proti dopingu, je bila ustanovljena WADA – World Anti-Doping Agency. Njeni dokumenti in pravila odkrivanja, odklanjanja in preprečevanja dopinga veljajo tudi za šport invalidov. Več…

 

Print Friendly, PDF & Email