Funkcionarji in zaposleni:

DAMIJAN LAZAR – predsednik Zveze in Upravnega odbora
Tel.: 01 / 5300 896
E- pošta: damijan.lazar@zsis.si

GREGOR GRAČNER – podpredsednik Zveze
Tel.: 01 / 5300 891
E-pošta: gregor.gracner@zsis.si

MAJA BOBNAR – podpredsednica Zveze
Tel.: 01 / 5300 891
E – pošta: maja.bobnar@zsis.si

MAJDA VESEL KOČAR – Marketing
Tel: 041 854 009
E – pošta: majda.kocar@zsis.si

JANA ČANDER – Strokovna sodelavka
Tel: 01 / 5300 892
E – pošta: jana.cander@zsis.si

ŽIGA KOBAŠEVIČ – Strokovni sodelavec
Tel.: 01 / 5300 893
E – pošta: ziga.kobasevic@zsis.si 

GREGA DOLINAR – Strokovni sodelavec
Tel: 01 / 5300 895
E – pošta: grega.dolinar@zsis.si

OTA KOTNIK – Administrativno tehnična delavka
Tel: 01 / 5300 891
E – pošta: ota.kotnik@zsis.si

Zunanji sodelavec:

DRAGO PERKO – odnosi z javnostmi
Tel: 041 353 208
E: mediji@zsis.si

Dosedanji predsedniki ŠIS-SPK:

Stane Lavrič
Miro Vesel
Janez Furlan
Peter Ozmec
Ernest Jazbinšek
Emil Muri

Dosedanji sekretarji ŠIS-SPK:

Vlado Dernač
Polde Kočevar
Bojan Klemenčič
Ernest Jazbinšek
Igor Malič

Print Friendly, PDF & Email