VIZIJA

Zveza ŠIS-SPK želi ustvariti ugodno okolje za razvoj parašporta v Sloveniji, za vključevanje oseb z invalidnostjo v športne aktivnosti ter za razvoj množičnega in vrhunskega parašporta. Zveza ŠIS-SPK si prizadeva doseči in še izboljševati umeščenost parašporta v širše družbeno in športno okolje.

Zveza ŠIS-SPK je krovna organizacija v RS za parašport, ki bo v obdobju 10 let s strokovnim delom in poslovno odločnostjo ključno oblikovala nadaljnji razvoj športa v Sloveniji in bo vzor uspešnega nacionalnega paralimpijskega komiteja v svetu.

:: Strategija Zveze ŠIS-SPK 2019-2029

:: Akcijski načrt Zveze ŠIS-SPK

Print Friendly, PDF & Email