ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE (Zveza ŠIS-SPK)

Odbor za Paralimpijske igre

Odbor za igre Deaflympics

Odbor za igre Specialne Olimpiade

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite
Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana – Črnuče
Slovenija

Tel.: +386 1 53 00 891
Fax: +386 1 53 00 894
E-pošta: info@zsis.si
Splet: https://www.zsis.si
MATIČNA ŠTEVILKA: 5160677000
DAVČNA ŠTEVILKA: SI46127984
DAVČNI ZAVEZANEC: DA
TRR: SI56 0400 1004 6477 636 (NOVA KBM d.d.)
Za nakazila iz tujine:
Račun pri: NKBM d.d.
Naslov: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Ime: ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE
IBAN: SI56 0400 1004 6477 636 (NOVA KBM d.d.)
SWIFT: KBMASI2X

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK) ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov. V Zvezi vojaških vojnih invalidov (ZVVI) so ustanovili komisijo za šport, ki je začela organizirano skrbeti za športno-rekreativno, kasneje pa tudi za tekmovalno obliko športa.

Sprva le za člane ZVVI, postopoma pa se je dejavnost širila tudi na druge invalide in na njihove novo nastajajoče organizacije. Že leta 1952 je bilo izvedeno prvo republiško prvenstvo v smučanju, 1954 leta pa so bila republiška tekmovanja v kegljanju, namiznem tenisu, šahu in streljanju z udeležbo približno 200 invalidov. Ti športi, ob balinanju, tvorijo jedro najmnožičnejših športov, razvitih med invalidi v Sloveniji. Slovenski športniki so se uspešno udeleževali tudi državnih prvenstev v okviru takratne Zveze za šport invalidov Jugoslavije.

Zveza ŠIS-SPK z že omenjenim začetkom v komisiji vojaških invalidov je šla skozi veliko faz razvoja. Če je v začetku prevladoval šport izključno rekreativnega značaja, je tekom razvoja postopoma začel prevladovati tekmovalni, še kasneje pa tudi vrhunski šport invalidov.  21.10.1962 je bila ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo invalidov.

Sedanja organiziranost Zveze ŠIS-SPK ima svoje korenine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 nacionalnih invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo novo Zvezo ŠIS-SPK. Tako je Zveza ŠIS-SPK iz zveze invalidskih športnih društev postala zveza nacionalnih invalidskih zvez. Poverile so ji izvajanje športne dejavnosti na državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih tekmovanjih, kot so: evropska in svetovna prvenstva, svetovne igre in paralimpijske igre.

SEDANJE ČLANICE ZVEZE ŠIS-SPK SO NASLEDNJE NACIONALNE INVALIDSKE ORGANIZACIJE:

ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA C.P. SLOVENIJE

DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV CIV SLOVENIJE

ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV

DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE

DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE

SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ LJUDEM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE ( ZVEZA SOŽITJE)

Zveza ŠIS-SPK tako sedaj izvaja ali omogoča izvedbo okoli 40 državnih prvenstev in več kot 70 programov nastopov slovenskih parašportnikov na mednarodnih prvenstvih. V sistemu državnih prvenstev letno sodeluje več kot 1000 udeležencev, mednarodnih prvenstev pa se udeleži okoli 130 reprezentantov letno.

Zveza ŠIS-SPK je članica 17. mednarodnih športnih zvez za šport invalidov na evropski in svetovni ravni. Med njimi je najpomembnejša krovna organizacija za večino športa invalidov – Mednarodni paralimpijski komite – International Paralympic Committee (IPC).

Zveza ŠIS-SPK je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh invalidov v Sloveniji.

Print Friendly, PDF & Email