ENERGETSKA PRENOVA RAZSVETLJAVE ŠD VRANSKO

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si

Projekt Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD)

PARTNERJI PRI PROJEKTU

  • OBČINA VRANSKO
  • GOMARK, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O.
  • ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE
  • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO

POVZETEK PROJEKTA

Športna dvorana Vransko je večnamenska dvorana, ki se uporablja za športno vzgojo učencev Osnovne šole Vransko-Tabor, za šolske prireditve, za športno vadbo, za športna tekmovanja, za proslave ob državnih praznikih, za občinske prireditve, za glasbene koncerte in druge kulturne prireditve, za večje razstave, za jubilejne prireditve itd..

V Športni dvorani Vransko bo izvedena zamenjava obstoječe metal halogene razsvetljave z LED razsvetljavo in sicer 45 kosov 275 W in 6 kosov 35 W LED reflektorjev. Nova LED razsvetljava bo omogočila znatne prihranke pri porabi električne energije, zmanjšali se bodo vzdrževalni stroški, višja bo tudi kakovost osvetlitve.

Zaradi spremljajočih programskih oz. promocijskih aktivnosti na projektu po zaključku le-tega pričakujemo tudi večjo vključenost v športne aktivnosti do sedaj slabše vključenih skupin prebivalstva (invalidov, delovnih kolektivov, starejših brezposelnih ipd.).

CILJI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je zamenjava obstoječe energetsko potratne, slabše učinkovite in za vzdrževanje drage razsvetljave v Športni dvorani Vransko z LED tehnologijo.

Poleg tega želimo v okviru projekta promovirati ukvarjanje s športom in zdrav življenjski slog med tistimi skupinami prebivalstva, ki so se do sedaj izkazale za slabše vključene in za katere lahko šport predstavlja način socialne aktivacije (invalidi, starejši brezposelni…) ali pomoč pri premagovanju vse bolj prisotnih tegob sodobnega časa kot je npr. izgorevanje na delovnem mestu (zaposleni…).

GLAVNE DEJAVNOSTI PROJEKTA

Glavne dejavnosti projekta so naslednje:

  • zamenjava obstoječe razsvetljave v Športni dvorani Vransko, ki obsega 45 reflektorjev s 400 W metal halogenimi svetili in 6 reflektorjev s 50 W metal halogenimi svetili, z LED razsvetljavo in sicer 45 kosov 275 W in 6 kosov 35 W LED reflektorjev;
  • izvedba promocijske delavnice z namenom promocije aktivnega življenjskega sloga med slabše vključenimi skupinami prebivalstva, tj. zaposlenimi in invalidi.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:

  • število LED reflektorjev 275W: 45 kosov
  • število LED reflektorjev 35W: 6 kosov
  • število izvedenih promocijskih delavnic: 1 promocijska delavnica

VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 40.385,73 EUR. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) projekt sofinancira v višini 28.252,80 EUR, Občina Vransko v višini 12.020,19 EUR, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko v višini 73,74 EUR in Gomark, d.o.o. v višini 39,00 EUR. Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite k projektu prispeva z lastnim delom – informiranje o športu na vozičkih, sodelovanje pri promocijski delavnici.

Print Friendly, PDF & Email