V skladu s sklepom Upravnega odbora Zveze za šport invalidov Slovenije- Paraolimpijskega komiteja z dne 24.2.2009 in 24. členom Statuta ZŠIS – POK je sklicana redna in volilna skupščina ZŠIS-POK, ki bo v

 

torek 19.5. 2009 ob 10.30 uri    

v sejni sobi Inštituta RS za rehabilitacijo (Soča), Linhartova 51/IV, Ljubljana

 

Predlagani dnevni red

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Print Friendly, PDF & Email