Hvala vam, da ste s svojo aktivnostjo v času paraolimpijskih iger pomagali razviti spletna socialna omrežja športa invalidov. Mnogo vas je sodelovalo preko strani facebook.com/sportinvalidov in preko Facebook strani športnikov, trenerjev in ostalih…

S tem smo zasejali seme, da bomo lahko v boljšem medsebojnem kontaktu in da bomo lahko spremljali dosežke naših športnikov in tudi razvijali nove programe za mlade invalide.

Pri tem vas vabimo, da tudi sami direktno pišete/objavljate na strani facebook.com/sportinvalidov.

Upamo, da bo tudi zaradi socialnih omrežij več invalidov vključenih v šport. Veliko, veliko premalo mladih invalidov je vključenih v šport!

Tako interesenti kot ponudniki si poglejte možnosti vadb v športu invalidov na strani www.parasportnik.si/Vadbe.aspx

SMO NA:
Twitter- ju: @paralympicsSLO #npcslo
Fecebook-u: www.facebook.com/sportinvalidov
www.parasportnik.si/Vadbe.aspx

Hvala vsem za podporo!

Print Friendly, PDF & Email