Leto 2013 se je izteklo, predsednik ZSIS-POK Damijan Lazar se je na tej prelomnici ozrl na prehojeno pot v letu ter pogledal v leto 2014, ki bo zahtevno.

Kaj reči ob koncu enega in začetku drugega?
»Leto je bilo lepo in prijetno, a časi so težki. Pri Fihu smo ostali brez 240.000 evrov, to zagotovo ni dobra novica, a taka je realnost, s katero se moramo vsi soočiti.«

foto_28

Kako po novem do denarja?
»Znajti se bomo morali. In to že počnemo. Zato se prijavljamo na razpise v tujino, in iščemo tam nove povezave in možnosti. Slovenija je v krizi.«

Ob tem pa izpostavi pomen konkretnega upoštevanja športa invalidov pri OKS-u.
»To je zelo pomembno za nas.«

Zakaj?
»Uspeli smo priti na OKS-u v vse organe upravljanja z glasovalno pravico. To pomeni, da bomo soustvarjali šport v Sloveniji in bili obveščeni, kje so možnosti povezovanja oziroma sodelovanja na športnem področju.«

In dodaja:
»Nenazadnje obstajajo tudi štipendije za naše nadarjene športnike. Dobra vest pa je tudi, da je Darko Đurić na prednostni listi za zaposlitev v javni upravi. Kaj takega se dosedaj še ni zgodilo.«

Sodelovanje z OKS se nadaljuje tudi na operativno – organizacijski ravni.
»Res je. Skupaj se bomo skušali organizirati kongres. V prihodnjih dneh bo jasna finančna konstrukcija. Če bomo lahko to realizirali in bo še IPC dodal svoje, potem se bomo projekta lotili, sicer pa ne.«

Obstaja tudi interes za izobraževanja kadrov, ki so pripravljeni delati v športu invalidov.
»Očitno je kar nekaj zanimanja za naš šport ali pa je obča kriza v državi, pa ljudje iščejo novo priložnost zaposlitve. Oboje je legitimno in zdravo. Tako bomo dobili 80 ljudi, ki bodo lahko širili naše športno poslanstvo. To je krasno.«

Novost je tudi ordinacija za športnike.
»Vsak torek med 13. in 14. uro imamo svoj termin in zdravstveno obravnavo v URI Soča.«

To ni edina linija sodelovanja z URI Soča.
»Ne, naredili bomo korak naprej pri prezentaciji športa invalidov, da bi bilo to konstantno prisotno. Če grem še korak naprej – radi v bližnji prihodnosti tam zaposlili eno osebo, ki bi na dnevni bazi se ukvarjala s športom invalidov. Upam, da nam bo uspelo!«

Kaj pričakujete v letu 2014?
»Malce več podpore našega upravnega odbora in več vključevanja v aktivnosti. Nam pa je vsem jasno – delovati in obnašati se bomo morali racionalno.«

Ste zadovoljni z uspehi slovenskih športnikov?
»Sem. Prav tisto, v kar smo največ vlagali, to je plavanje, sedeča odbojka in showdown, so nam prinesli odmeve rezultate.«

Nekatere selekcije bo potrebno tudi osvežiti in najti mlajši kader.
»Tudi to je ena od naših bistvenih nalog za leto 2014. Podprli bomo projekte športa mladih, veliko pa pričakujem tudi od vseh 80 slušateljev na izobraževanju, ki nam bodo pomagali priti tudi do lokalne ravni.«

Za konec pa:
»Vsem želim, da bi imeli veliko razumevanja, saj smo v težkih časih. ZSIS-POK se bo potrudil, da bo nudila suport in da šport invalidov ostane na tem nivoju, ki mu pritiče. Športnice in športniki naj trenirajo in trdo delajo, mi pa bomo tudi našli vzvode, da to podpremo!«

Print Friendly, PDF & Email