Dr. Tjaša Filipčič je bila ena od predavateljic na izredno uspelem in kvalitetnem izobraževanju za vaditelja v športu invalidov. Teoretični del se je zaključil minuli vikend, 25.1. pa sledi še praktični del.

foto_12
»Predvsem želimo vključiti v to delo različne ljudi z različnimi izobrazbami. Tukaj ste lahko videli učitelje, vzgojitelje, trenerje… Gre za široko populacijo,«
uvodoma pove dr. Filipčič in nadaljuje: »Vsakič znova pa se kljub širokemu diapozonu znanja pojavijo nove informacije, ki so koristne pri pedagoškem procesu. Vsi se učimo.«

Kaj ste predstavili slušateljem?
»Na celotnem izobraževanju se nas je zvrstilo precej, ki smo  strokovnjaki na svojem področju. Sama sem predavala o osebah z motnjami v duševnem razvoju in odnosu do športa. Cilj predavanj pa je bil jasen – pokriti čim širšo paleto znanj.«

In dodaja:
»Bistveno pri vsem je, da imajo bodoči vaditelji dovolj pedagoškega znanja.«

Je pri vsej tej obravnavi bistvena naravnost k vrhunskemu športu ali rekreaciji?
»V vsakem primeru je bistvena in ključna zgodnja obravnava. Pomembno je, da mladi invalidi hitro dobijo pravo informacijo o rekreaciji in koristi bavljenja s športom.«

Kako pomembna pa je vloga trenerja?
»Mislim, da ne bi mogla trditi, da bistveno večja kot drugje. V prvi vrsti so tu starši, trener pa mora imeti dovolj znanja o športu in didaktiki.«

Print Friendly, PDF & Email