Zavod za šport Mestne občine Ptuj bo v času od 5. do 7. septembra 2014 izvedel jubilejni, dvajseti športni vikend, na katerega je že drugič povabil tudi Društvo za šport invalidov Most (DŠI Most) Ptuj. To se bo predstavilo v soboto, 6. septembra 2014 med 9.00 in 12.00 uro s svojo stojnico, kjer bo potekala tudi Most-ova likovna delavnica na temo športov za invalide. Društvo je za predstavitev športov povabilo nekatere vrhunske slovenske športnike invalide, med katerimi bo prvo ime vsekakor udeleženec šestih paraolimpijskih iger Franc Pinter. Ob njem bo sodelovalo še šest košarkarjev na vozičkih iz Društva paraplegikov SV Štajerske  Maribor in štirje iz Društva paraplegikov Celje, trije šahisti iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava ter skupina tekmovalk v sedeči odbojki,med katerimi bo tudi Jana Ferjan, članica državne reprezentanc, ki je na letošnjem SP osvojila 7. mesto. Prvič pa se bo DŠI Most predstavilo v popoldanski otroški miniolimpijadi s športno panogo kegljanja za slepe. Predstavila jo bo predsednica DŠI Most in predsednica komiteja za kegljanje slepih pri IBSI Andreja Razlag, ki bo tudi posebna gostja na tej športni točki. Ob velikem številu športnikov invalidov bo njim v pomoč skoraj dvajset prostovoljcev, članov DŠI Most Ptuj, med katerimi so tudi štirje varovanci VDC ZUDV Dornava enota Ormož. Društvo želi na ta način aktivno vključiti čim več oseb z različnimi oblikami invalidnosti in širšo javnost »prepričati«, da se s športom lahko ukvarjajo tudi osebe, ki so se ali rodili kot invalidi ali so to iz kakršnih koli razlogov postali skozi kasnejše življenje.

:: Zloženka 20. ptujskega športnega vikenda

{gallery}slike/140903_promocijaPTUJ{/gallery}

Foto: Arhiv DŠI Most

Print Friendly, PDF & Email