Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je ob predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije organiziral srečanje predstavnikov reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki so povezane v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije s predstavniki političnih strank.

Vabilu so se odzvali predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez (SMC), evropska poslanka Romana Tomc (SDS), predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v DZ RS Uroš Prikl (DESUS), mag. Cveto Uršič (NSI), mag. Franc Rozman (SLS), Aljaž Kovačič (LMŠ), Violeta Tomič (Levica), ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak (SD) in Gorazd Marinček (Solidarnost).

Izhodišče za pogovor so bile Zaključne ugotovitve Odbora za pravice invalidov OZN v zvezi s poročilom Slovenije o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji. Odbor za pravice invalidov je marca letos izdal zaključne ugotovitve s priporočili po posameznih področjih, ki so za našo državo obvezujoča (priloga). Predsednik NSIOS Boris Šuštaršič je uvodoma predstavil srečanje kot skupno zavezo sodelovanju invalidskih organizacij in političnih strank pri udejanjanju človekovih pravic invalidov z namenom preiti v proaktivno, razvojno politiko državnega invalidskega varstva. Udeleženci so soglašali, da se je potrebno v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov pri pripravljanju in izvajanju zakonodaje ter usmeritev za izvajanje konvencije in pri drugih postopkih odločanja, ki se nanašajo na invalide, temeljito posvetovati z invalidi. Ob slabem socialnem položaju invalidov in ukrepov, ki so potrebni za poboljšanje stanja so bila predstavljena stališča katerim temam in področjem se je potrebno v novem mandatu prioritetno posvetiti. Izpostavljeno je bilo, da je potrebno v skladu s sprejeto zakonodajo začeti polno izvajati Zakon o osebni asistenci in Zakon o socialnem vključevanju invalidov. Govorniki so izpostavili tudi pomembnost čimprejšnjega sprejetja Zakona o dolgotrajni oskrbi. V razpravi je bila posebej poudarjena pomembnost avtonomije sektorja, ki pogosto nadomešča in dopolnjuje naloge države na področju invalidskega varstva. Pri tem je bil izpostavljen problem pomanjkanja sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov za invalide, ki jih financira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Od uvedbe »začasnega« davka na srečke so se sredstva FIHO bistveno zmanjšala, zato je potrebno davek ukiniti. Država se mora tudi posvetiti izboljšanju dostopnosti na vseh področjih življenja, tako dostopu do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter do drugih objektov, naprav in storitev.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je ob predčasnih državnozborskih volitvah pripravil protokol o sodelovanju s političnimi strankami, s katerim podpisniki protokola izražajo pripravljenost, da v obdobju naslednjih štirih letih sodelujejo pri uresničevanju človekovih pravic, izboljšanju položaja in kakovosti življenja invalidov v Sloveniji ter udejanjanju Konvencije OZN o pravicah invalidov, h podpisu katerega so bile povabljene vse politične stranke.

K protokolu so pristopile oziroma napovedale pristop Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Lista Marjana Šarca, Socialni demokrati, Levica, Solidarnost, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Nova Slovenija – Krščanski demokrati in Slovenska ljudska stranka.

Print Friendly, PDF & Email