Na atletskem stadionu Kladivar v Celju je 8. septembra 2018 na 49. memorialu prof. Bojana Hrovatina nastopilo 80 atletinj in atletov iz vseh devetih pokrajinskih društev Zveze. Pridružili so se jim še tekmovalci iz Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Rezultati slovenskih atletov so šteli tudi za uvrstitve na odprtem državnem prvenstvu. S tem največjim atletskim tekmovanjem v Sloveniji in mednarodno udeležbo smo dostojno obeležili spomin na pionirja invalidskega športa, ki je že v šestdesetih letih v program medicinske rehabilitacije vnesel športne vsebine.Zastave držav udeleženk Prof. Bojan Hrovatin je postavil temelje invalidskega športa v Sloveniji na katerih stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport. Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze za šport invalidov – Paraolimpijski komite, odlično pripravilo Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske. Pri organizaciji je sodelovalo Atletsko društvo Kladivar Celje, njihova sodniška služba pa je skrbela tudi za nemoten in pravilen potek tekmovanja.

Številne udeležence so po Zdravljici pozdravili, nagovorili in zaželeli dobre rezultate: podžupan Občine Celje in predsednik Atletskega društva Kladivar Stane Rozman, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, vodja tekmovanja in odličen atlet Janez Hudej, podpredsednik ZŠIS-POK in vodja športa pri ZPS Gregor Gračner.

Medaljo je prejel tudi mladi celjski atlet Gašper Glušič za prvi nastop in pa Zlatko Bernašek in Jože Globokar, ki sta nastopila tudi na prvem spominskem tekmovanju prof. Bojana Hrovatina leta 1970 v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Predstavnika ZŠIS-POK na državnem prvenstvu sta bila Primož Jeralič strokovni sodelavec in vodja državnih pri ZŠIS-POK ter podpredsednik ZŠIS-POK Grega Gračner.

:: Bilten

Foto: Primož Jeralič

Print Friendly, PDF & Email