Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Gibalna aktivnost in šport lahko bistveno prispevata k izboljšanju kakovosti življenja invalidov tako v biološkem, psihološkem kot socialnem vidiku, zato osrednjo temo 13. Kongresa športa za vse posvečamo Športni rekreaciji invalidov, povedo na Olimpijskem komiteju Slovenije. Kongres bo med 30.11. in 1.12. v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču (prijava in kotizacija).

Različni zorni koti

Napačno je prepričanje, da gibalno, telesno ali drugače hendikepirana oseba ne more ali ne sme biti športno dejavna. Je pa seveda pomembno, da je vadba strokovno vodena in da se upošteva morebitne omejitve, ki jih stanje zahteva. 13. Kongres športa za vse bo športno rekreacijo invalidov obravnaval z različnih zornih kotov in tako ponudil priložnost, da se zainteresirana strokovna in splošna javnost seznani s predmetno problematiko.

Za širšo publiko

Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalem strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z invalidno populacijo, športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje invalidne populacije v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije.

Tudi Postani športnik

V okviru praktičnega dela kongresa, ki bo potekal v soboto, bo športna unija Slovenije v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim komitejem izvedla tudi delavnico na temo športne rekreacije invalidov. Udeležba na kongresu zagotavlja pridobitev licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju športne rekreacije, ki jo podeljuje Športna unija Slovenije. Na kongresu bosta podrobno predstavljeni Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite ter program Postani športnik.

Uvodno predavanje: Šport za vse: Opolnomočenje strokovnih kompetenc z izobraževanjem o prilagojenih športnih aktivnostih bo pripravila dr. Julie Wittmannova, Oddelek za prilagojene športne aktivnosti, Fakulteta za športno kulturo, Univerza Palacký Olomouc, Češka republika

Na kongresu so predavanja razdeljena na tri sklope: medicinski tematski sklop, kineziološki tematski sklop, sociološki tematski sklop.

:: Uradna spletna stran Kongres Šport za vse

Print Friendly, PDF & Email