13. Kongres športa za vse bo 30.11. in 1.12. v Ljujbljani športno rekreacijo invalidov obravnaval z različnih zornih kotov in tako ponudil priložnost, da se zainteresirana strokovna in splošna javnost seznani s predmetno problematiko.

 

 

Pomen športa

Šport je za invalida ena od možnosti socializacije v družbo. Potrebno je opozoriti, da pri sprejemanju in vključitvi invalida v družbo, ni dovolj le invalid, ampak mora biti tudi družba zrela za to. V Sloveniji, moram reči, da se stvari spreminjajo na bolje, je pa potrebna strpnost in spoštovanje vseh deležnikov družbe, da ne prihaja do nepotrebnih delitev. Šport pomaga otrokom z invalidnostjo naučiti se uporabljati svoje telo v skladu s svojimi zmožnostmi in pogosto je videti, da so zmožnosti mnogo več od pričakovanja njihovih staršev. S pomočjo športa poleg psihološke in fizične koristi se razvije tudi samozavest, ki se kaže skozi družbeno vlogo invalidov. Na primer; Od vojen prizadetih območjih so izvedli študije, ki dokazujejo, da se ljudje s invalidnostjo, kateri sodelujejo v športu v 70% primerih lažje najdejo zaposlitev in več kot 60% lažje pridobijo življenjskega partnerja (v primerjavi s tistimi, ki se ne ukvarjajo s športom). Ima izjemno družbeno vlogo, saj nima le ekonomskega učinka, ker predvsem omogoča socialno integracijo posameznikov in skupin, privzgaja vrednote in zdrave vzorce življenja. Opozarja nas tudi na stranpoti, kot sta npr. doping, nasilje, nezdravo življenje ipd. Je brez dvoma  tudi najučinkovitejše sredstvo za ohranjanje vitalnosti in zdravja državljanov, kar lahko omili stroške za zdravstvo, športnikom invalidom pa omogoča dolgo in zdravo življenje. Šport invalidov je sestavni del razvoja družbe, ki obsega vrednote, norme, slog življenja. Svet temelji na športni raznolikosti, ki bogati šport in družbo v kateri živimo. Se  vzpenja vse višje v državah z daljšo tradicijo pa je že popolnoma integriran v vse sisteme športa,“ pred kongresom v Ljubljani razmišlja Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite.

Tudi Postani športnik

V okviru praktičnega dela kongresa, ki bo potekal v soboto, bo športna unija Slovenije v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim komitejem izvedla tudi delavnico na temo športne rekreacije invalidov. Udeležba na kongresu zagotavlja pridobitev licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju športne rekreacije, ki jo podeljuje Športna unija Slovenije. Na kongresu bosta podrobno predstavljeni Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite ter program Postani športnik.

Uvodno predavanje: Šport za vse: Opolnomočenje strokovnih kompetenc z izobraževanjem o prilagojenih športnih aktivnostih bo pripravila dr. Julie Wittmannova, Oddelek za prilagojene športne aktivnosti, Fakulteta za športno kulturo, Univerza Palacký Olomouc, Češka republika

Na kongresu so predavanja razdeljena na tri sklope: medicinski tematski sklop, kineziološki tematski sklop, sociološki tematski sklop.

:: Uradna spletna stran Kongres Šport za vse

Print Friendly, PDF & Email