Dosedanji dobitniki priznanj športnik leta med invalidi od leta 1994.

* 1994
– športnica: Dragica Lapornik (atletika)
– športnik: Franjo Izlakar (atletika)
– ekipa: moška reprezentanca v golbalu (Erlend More, Ivan Vinkler, Miran Nimac, Drago Potočnik, Venčeslav Rejec, Pavle Ribič)

* 1995
– športnica: Sabina Hmelina (alpsko smučanje)
– športnik: Ernest Jazbinšek (strelstvo)
– ekipa: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Anita Goltnik-Urnaut, Boža Kovačič, Mira Jakin, Olga Gutman, Marinka Cencelj, Emilie Gradišek, Veronika Triplat, Alenka Šart)

* 1996
– športnica: Lojzka Meglič (alpsko smučanje)
– športnik: Franc Pinter (strelstvo)
– ekipa: košarkarska reprezentanca gluhih (Janez Kocjan, Damjan Šebjan, Alfred Pevcin, Aleš Podlogar, Peter Potočnik, Kristijan Alexander Budelli, Roman Krajačič, Petar Rankovič, Danijel Levstek, Sašo Lukič, Šime Mrša, Jože Jelen)

* 1997
– športnica: Jožica Vrbančič (strelstvo)
– športnik: Danijel Pavlinec (plavanje)
– ekipa: ženska reprezentanca v sedeči odbojki in moška reprezentanca v golbalu (Erlend More, Vojko Štor, Ivan Vinkler, Igor Žagar, Boštjan Vogrinčič)

* 1998
– športnica: Dragica Lapornik (atletika)
– športnik: Franjo Izlakar (atletika)
– ekipa: moška reprezentanca v golbalu (Erlend More, Drago Potočnik, Vojko Štor, Ivan Vinkler, Igor Žagar, Boštjan Vogrinčič)

* 1999
– športnica: Sabina Hmelina (alpsko smučanje)
– športnik: Samo Petrač (alpsko smučanje)
– ekipa: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Anita Goltnik-Urnaut, Emilija Gradišek, Boža Kovačič, Marina Cencelj, Veronika Triplat, Alenka Šart, Danica Gošnak, Štefka Tomič, Saša Kotnik, Andreja Gosak)

* 2000
– športnica: Dragica Lapornik (atletika)
– športnik: Franc Pinter (strelstvo)
– ekipa: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Anita Goltnik-Urnaut, Emilie Gradišek, Boža Kovačič, Marina Cencelj, Veronika Triplat, Alenka Šart, Danica Gošnak, Štefka Tomič, Saša Kotnik, Andreja Gosak, Bogomira Jakin)

* 2001
– športnica: Eva Zorko (judo)
– športnik: Franc Pinter ( strelstvo)
– ekipa: moška košarkarska reprezentanca gluhih (Nejc Drekonja, Simon Grošelj, Roman Krajačič, Peter Potočnik, Saša Lukič, Petar Rankovič, Miha Zupan, Domen Starc, Christian Alexander Budelli, Damjan Šebjan, Miha Jakofčič)

* 2002
– športnica: Marija Fras (kegljanje za slepe)
– športnik: Franc Pinter (strelstvo)
– ekipa: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Marinka Cencelj, Anita Goltnik-Urnaut, Andreja Gosak, Danica Gošnak, Emilie Gradišek, Mira Jakin, Katja Kokol, Saša Kotnik, Boža Kovačič, Alenka Šart, Štefka Tomič)

* 2003
– športnica: Sabina Hmelina (alpsko smučanje)
– športnik: Samo Petrač (alpsko smučanje)
– ekipa: ženska namiznoteniška ekipa Andreja Dolinar, Mateja Pintar

* 2004
– športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
– športnik: Franc Pinter (strelstvo)
– ekipa: moška košarkarska reprezentanca gluhih (Damjan Šebjan, Miha Jakofčič, Aleksander Perič, Peter Potočnik – Hönigsman, Christian Alexander Budelli, Roman Krajačič, Domen Starc, Peter Rankovič, Saša Lukič, Miha Zupan, Simon Grošelj, Nejc Drekonja)

* 2005
– športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
– športnik: Franc Pinter (strelstvo)
– ekipa: moška košarkarska reprezentanca gluhih (Domen Starc, Simon Grošelj, Miha Jakofčič, Christian Alexander Budelli, Saša Lukič, Damjan Šebjan, Albert Bijol, Petar Rankovič, Aleksander Perič, Nejc Drekonja, Miha Zupan)

* 2006
– športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
– športnik: Franc Pinter (strelstvo)
– ekipa: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Anita Goltnik-Urnaut, Danica Gošnak, Emilija Gradišek, Štefka Tomič, Boža Kovačič, Bogomira Jakin, Alenka Šart, Saša Kotnik)

* 2007
– športnica: Marija Fras (kegljanje za slepe in slabovidne)
– športnik: Damjan Pavlin (strelstvo)
– ekipa: namiznoteniška ekipa Mateja Pintar, Andreja Dolinar, Barbara Meglič

* 2008
– športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
– športnik: Jože Flere (atletika)
– ekipi: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Anita Goltnik Urnaut, Marinka Cencelj, Danica Gošnak, Bogomira Jakin, Saša Kotnik, Boža Kovačič, Suzana Ocepek, Alenka Šart, Štefka Tomič, Emilie Gradišek)
moška reprezentanca gluhih v košarki (Saša Lukić, Miha Jakofčič, Domen Starc, Damjan Šebjan, Nejc Drekonja, Aleksandar Perić, Matija Makuc, Miha Fabijan, Petar Ranković, Miha Zupan, Roman Krajačić in Jan Orešnik)

* 2009
– športnica: Jana Führer (showdown)
– športnik: Rudolf Centrih (športni ribolov)
– ekipi: ženska reprezentanca v sedeči odbojki (Anita Goltnik Urnaut, Marina Cencelj, Bogomira Jakin, Danica Gošnak, Alenka Šart, Štefka Tomič, Jasmina Zbil, Ana Justin, Lena Gabršček in Suzana Ocepek)
moška reprezentanca športni ribiči invalidi (Rudolf Centrih, Branko Zelič, Boštjan Javernik, Franc Štefanič in Karel Zimšek)

* 2010
– športnica: Jana Führer (showdown)
– športnik: Marjan Žalar kegljanje za slepe in slabovidne)
– ekipa: ženska ekipa v namiznem tenisu Mateja Pintar in Andreja Dolinar
moška strelska reprezentanca (Srečko Majcenovič, Damjan Pavlin in Gorazd Franček Tiršek)

* 2011
– športnica: Tatjana Ljubič Majcen (atletika)
– športnik: Jože Flere (atletika)
– ekipi: ženska namiznoteniška ekipa Mateja Pintar in Andreja Dolinar
moška strelska reprezentanca (Srečko Majcenovič, Franček Gorazd Tiršek in Damjan Pavlin)

* 2012:
– športnica: Tatjana Ljubič Majcen (atletika)
– športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
– ekipi: ženska kegljaška ekipa slepih in slabovidnih
moška košarkarska reprezentanca gluhih

* 2013
– športnica: Jana Führer (showdown)
– športnik: Darko Đurić (plavalec)
– mladi športnik: Marino Kegel (tenis)
– ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Saša Kotnik, Marinka Cencelj, Lena Gabršček, Regina Terbuc Roudi, Jasmina Zbil, Simona Satošek, Danica Gošnjak, Bogomira Jakin, Suzana Ocepek in Ana Justin); mešana ekipa v showdownu (Sanja Kos, Tanja Oranič, Peter Zidar, Simon Podobnikar in Miha Susman)

* 2014
– športnica: Veselka Pevec (strelstvo)
– športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
– mladi športnik: Marino Kegl (tenis)
– ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Jasmina Zbil, Suzana Ocepek, Danica Gošnak, Bogomira Jakin, Marinka Cencelj, Saša Kotnik Hren, Regina Terbuc Roudi in Jana Ferjan); mešana strelska ekipa (Veselka Pevec, Damjan Pavlin, Franček Gorazd Tiršek)

* 2015
– športnica: Anja Drev (alpsko smučanje)
– športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
– mladi športnik: Patrik Jagodic (plavanje)
– ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Senta Jeler, Nadja Ovčjak, Regina Terbuc Roudi, Marina Cencelj, Jasmina Zbil, Suzana Ocepek, Danica Gošnak, Bogomirca Jakin in Jana Ferjan); moška reprezentanca v kegljanju za slepe in slabovidne (Tomaž Furlan, Marjan Žalar, Mitja Žalar, Safet Baltič, Jakob Vodušek, Miro Rus, Darjo Vogrič, Jože Lampe, Igor Žagar)

* 2016
– športnica: Veselka Pevec (strelstvo)
– športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
– mladi športnik: Jernej Slivnik (alpsko smučanje), Luka Trtnik (namizni tenis)
– ekipa: moška reprezentanca v kegljanju za slepe in slabovidne (Safet Baltič, Jakob Vodušek, Tomaž Furlan, Miro Rus, Marjan Žalar, Igor Žagar, Sašo Kajtna in Franc Tomšič)

* 2017:
– športnica: Anja Drev (alpsko smučanje)
– športnik: Marino Kegl (tenis)
– mladi športnik: Luka Trtnik (namizni tenis)
– ekipa: mešana ekipa v showdownu (Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič in Denis Repa)

* 2018:
– športnica: Tanja Glušič (plezanje)
– športnik: Darko Đurić (plavanje)
– mladi športnik: Iris Breganski (atletika), Jernej Slivnik (alpsko smučanje)
– ekipa: moška reprezentanca gluhih kegljačev (Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Aleš Peperko, Esad Hadžiagić in Robert Marolt)

Print Friendly, PDF & Email