Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS – POK) in Lidl Slovenija sta v okviru programa Postani športnik v Mariboru pripravila strokovni posvet, na katerem so strokovnjaki s področja izobraževanja, športa in integracije invalidov v športne aktivnosti spregovorili o različnih vidikih uspešnega izvajanja programov športa invalidov. Z udeleženci posveta, ki so prihajali iz izobraževalnih ustanov, športnih klubov in občin iz Savinjske, Pomurske in Podravske regije, so delili primere dobre prakse vključevanja otrok z različnimi oviranostmi v športne aktivnosti v lokalnih skupnostih.

Udeležence strokovnega posveta je uvodoma pozdravil podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved, ki je poudaril: »V Mestni občini Maribor športnike invalide vseskozi vključujemo v naše športne programe, namenjamo sredstva za izvedbo aktivnosti in skrbimo za športne površine. Glavno sporočilo programa Postani športnik je, da se lahko vsak, ne glede na oviranost ali drugo značilnost, giba in živi aktivno življenje, kar na občini podpiramo in želimo področje razvijati še naprej.« Pomembnost vključevanja invalidov v športne aktivnosti na lokalnem okolju je izpostavil tudi dr. Boro Štrumbelj, vodja slovenske paraolimpijske reprezentance na igre v Tokio: »V Sloveniji obstaja nekaj primerov dobre prakse vzpostavitve športa invalidov na lokalnem nivoju, je pa za to potrebnega veliko truda in povezovanja.  Prvi pogoj za to pa je, da dosežemo tako imenovan krog zaupanja med zdravniki, športniki pedagogi, specialni pedagogi in starši, ki so ključna spodbuda za ukvarjanje invalidnih otrok s športom.«

Avdio izjave po dogodku:

Gregor Gračner, vodja projekta Postani športnik:

 

mag. Poljanka Pavletič Samardžija. direktorica Direktorata za šport:

 

Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje in družbeno odgovornih projektov v Lidlu:

 

dr. Boro Štrumbelj. vodja paraolimpijske odprave v Tokio 2020:

 

Andraž Vide Čeligoj, športni pedagog na URI Soča:

 

Umestitev športa invalidov v nacionalni sistem športa in rekreacije ni le skrb posameznih občin, ampak tudi državnega sistema. »Vsebina projekta Postani športnik je strateško pomembna ne le za ZŠIS – POK, ampak tudi za ostale sorodne organizacije, tudi na državni ravni. Posebej pomembno okolje, kjer se šport med invalidi lahko aktivno razvija, so izobraževalne ustanove, kjer pa moramo aktivno delati na izobraževanju in usposabljanju pedagogov za delo z invalidnimi otroci,« je pojasnila mag. Poljanka Pavletič Samardžija, direktorica Direktorata za šport, MIZŠ. Stanje na področju izobraževanja bodočih pedagogov je predstavila izr. prof. dr. Tjaša Filipčič iz Pedagoške fakultete, Univerza v Ljubljani: »Študente izobražujemo v smeri spoznavanja otrok s posebnimi potrebami in invalidnostjo ter želimo razvijati kompetence iz tega področja v sam študijski program. Učitelji bomo morali narediti napredek, če bomo želeli, da bodo otroci kasneje postali športniki. Postaviti moramo določena pričakovanja do otrok, ne smemo biti preveč permisivni, prilagoditi moramo prostore in izpopolniti učiteljevo znanje o prilagajanju učnih vsebin, metod, aktivnosti. Učitelj se mora seznaniti z otrokovo oviranostjo, saj se le tako lahko prilagodi, pravilno izvaja športno dejavnost v šoli, hkrati pa je pomembno, da se učitelj tudi sam izobrazi na tem področju.«

S športom do samozavesti in samostojnosti

Svojo športno izkušnjo je na posvetu z udeleženci delil igralec paraolimpijskega športa boccia in ambasador programa Postani športnik Timotej Šoš. »Na svoji športni poti sem naletel na različne ovire, a z veliko truda sem jih premagal. Ko se ukvarjam s športom, se počutim dobro, posebno ponosen pa sem na dosežene cilje in na to, da sem s športom postal bolj samozavesten in samostojen,« je še dodal Timotej. Kot je dodala njegova mama Darinka Šoš, Timoteja vseskozi podpirajo, je pa bilo na začetku njegove športne poti prisotnega kar nekaj strahu in izzivov. »Še posebej sem bila v skrbeh, ko se je odpravil na prvo tekmo v tujino. A nad njegovim uspehom smo vsi navdušeni in vseskozi ga močno podpiramo,« je še dodala.

Lidl Slovenija in ZŠIS – POK s programom Postani športnik spodbujata k športu

Program Postani športnik sta ZŠIS – POK in Lidl Slovenija začela izvajati leta 2017, osrednji namen programa pa je vzpostavitev dolgoročnega sistema za vključevanje mladih invalidov v šport, motivirati otroke z oviranostmi za ukvarjanje s športom ter tudi dvigniti prepoznavnost športa invalidov v javnosti. V okviru programa se odvijajo različne aktivnosti, ki nagovarjajo različne ciljne javnosti in predvsem podajajo nova znanja ter informacije vsem, ki so vključeni v šolske in obšolske dejavnosti mladih invalidov. Izvajanje programa Postani športnik podpira Lidl Slovenija, ki nudi strateško podporo pri pripravi vsebine programa in pri izvajanju aktivnosti. »S programom Postani športnik smo v tem času vzpostavili dobre temelje in razširilo mrežo sodelovanja po Sloveniji. V aktivnosti želimo vseskozi vključevati strokovno javnost, ključne institucije, ki nudijo rehabilitacijo in športne aktivnosti za mlade invalide, izobraževalne ustanove, lokalno skupnost in druge. Le s sodelovanjem vseh, tako državnih institucij, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb in podjetij ter družbe bomo lahko ustvarili boljše pogoje za športnike invalide, ki vsakič znova dokazujejo, da ustvarjajo boljši svet in so lahko vzor vsakemu izmed nas,« poudarja Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje pri Lidlu Slovenija.

Več o programu Postani športnik: https://www.zsis.si/postanisportnik/

Foto: MP Produkcija

Print Friendly, PDF & Email