Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja Razpis za športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Več informacij najdete na spletni strani OKS – ZŠZ.

Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti preko spletnega obrazca na navedenih URL naslovih. Predlagamo uporabo spletnega brskalnika Google Chrome.

Spletni obrazec za podaljšanje pravice do štipendije:
https://www.olympic.si/stipendije_pridobitev

Spletni obrazec za pridobitev pravice do štipendije:
https://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje

Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji naslov v predpisanem razpisnem roku.

Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 19.9.2019 na naslov:

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – SSTŠ
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA
– s pripisom športna štipendija.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po poteku roka za oddajo vloge, vendar najkasneje v 3 dneh po vpisu.

Print Friendly, PDF & Email