Z uveljavitvijo novega Zakona o športu je Zveza za šport invalidov Slovenije-Paralimpijski komite postal krovna športna organizacija na področju športa invalidov v Republiki Sloveniji in kot tak ne more biti več nosilec uradnih tekmovalnih sistemov. V skladu z Zakonom o športu so nosilke uradnih tekmovalnih sistemov nacionalne panožne zveze.


Nacionalni program športa

Prvi korak v smeri integracije tekmovalnega športa invalidov je bil začrtan s sprejemom Nacionalnega programa športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in udejanjen skozi zakonske spremembe.

Nosilce uradnih tekmovalnih sistemov

Zdaj sledi še zadnji korak umeščanja oziroma integracije športnih panog športa invalidov. Določiti je treba nosilce uradnih tekmovalnih sistemov športnih panog športa invalidov in sodelovanja med ZŠIS-PK in NPŽS.

O tem je tekla danes beseda na sestanku, ki ga je gostilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Poleg predstavnikov nacionalnih športnih panožnih zvez se je sestanka udeležila tudi delegacija Zveze za šport invalidov Slovenije-Paralimpijskega komiteja.

Print Friendly, PDF & Email