Predstavniki invalidov so na tradicionalnem sprejemu pri predsednikih države, vlade in državnega zbora na Brdu pri Kranju opozorili na socialno stanje slovenskih invalidov, ki pogosto živijo pod pragom revščine. Da invalidom pripada dostojno življenje, je v nagovoru poudaril tudi predsednik republike Borut Pahor.

Sprejema se je udeležil tudi Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite in parašportniki in parašportnice.

Tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob mednarodnem dnevu invalidov je, kot je povedal predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Borut Sever, priložnost, da sporočijo svoja mnenja in stališča slovenski politiki in širši slovenski javnosti.

Širšo družbo želijo vzpodbuditi k boljšemu razumevanju tem, povezanih z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. Hkrati je današnji dan priložnost za prerez stanja na področju invalidskega varstva v Sloveniji.

“Letos sta začela veljati za življenje invalidov dva izredno pomembna predpisa, zakon o osebni asistenci in o zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki prinašata ogromen kvalitativen preskok v življenju invalidov,” je dejal Sever in pojasnil, da zagotavljata enega od osnovnih pogojev za neodvisno življenje invalidov.

Zaostanki, pomanjkljivosti in težave pri izvajanju oziroma neizvajanju Konvencije o pravicah invalidov in invalidskega varstva v Slovenji pa so predvsem odraz premalo aktivne vloge države, je ocenil Sever in dodal, da se po 11 letih od ratificiranja konvencija še vedno ne izvaja v celoti oziroma se pogosto krši ter da mnoge človekove pravice invalidom še vedno niso omogočene.

Korektiv

Bistvene kršitve konvencije so vezane na dostopnost fizičnega okolja, prevoza in informacij ter komunikacij, enakost in nediskriminacijo, delo in zaposlovanje, sodelovanje v političnem in javnem življenju, osveščanje ter na obveznost temeljitega posvetovanja z invalidi.

Glavni poudarek ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov je sicer namenjen opozorilu na socialno stanje slovenskih invalidov. V Sloveniji je namreč nekaj tisoč invalidskih upokojencev, katerih pokojnine so med 260 in 320 evrov, s čimer ni mogoče preživeti.

Pred časom je država uvedla korektiv, da tisti, ki imajo polno delovno dobo, ne smejo prejemati manj kot 500 evrov pokojnine in podobne rešitve je potrebno iskati tudi na tem področju, je prepričan Sever.

Pahor je izpostavil, da so prenizke invalidnine rak rana preteklosti, poznajo pa se še danes. “Z njimi nikakor ni moč preživeti in nedostojanstveno je, če mora invalid ob vseh ostalih težavah po pomoč k humanitarnim organizacijam,” je dejal in dodal, da revščina pogosto prav invalidom ne prizanaša.

“Prav tako je nedopusten nespoštljiv odnos na poti do priznanja invalidnine, pa tudi predolgi postopki, ki hudo bolnim jemljejo trohico upanja, da bo do uspeha za čas življenja sploh prišlo,” je opozoril Pahor.

Možnosti za zaposlovanje se, kot je povedal predsednik, tudi z ukrepi državne politike sicer rahlo izboljšujejo, a še vedno so invalidom pogosto zaprta preštevilna vrata. Kot je izpostavil Pahor, je treba preseči stigmatiziranje vseh oblik invalidnosti, za nedopustno pa je označil diskriminacijo zaradi invalidnosti.

Poudaril je, da invalidom prijaznejša zakonodaja še ni popolna in zadostna. Dnevno pa se sprašujemo tudi po ureditvi dolgotrajne oskrbe, kjer osnutki zakonov zaradi številnih pripomb in odsotnosti prave volje ostajajo v predalih, je opozoril Pahor.

Print Friendly, PDF & Email