Parašport je včeraj izgubil Iva Jakovljevića. Bolezen je bila močnejša, telo je klonilo. Ostali bodo spomini na našega člana reprezentance v hokeju na vozičkih in ljubiteljskega bocciarja, predvsem pa spomini na vedrega človeka in prijetnega, dobrovoljnega sogovornika. Ivo je bil med letoma 2017 in 2021 tudi član upravnega odbora Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja, prav tako pa je bil tudi član UO Zveze ŠIŠ-SPK za mandat 2021-2025.

Rodil se je leta 1967, sprva je živel v Grahovem pri Cerknici, zadnjih 36 let v Ljubljani. Zaradi narave svoje invalidnosti (SMA III) se je že v zgodnjem otroštvu srečal s posebnimi socialnimi programi, ob podpori in vzgoji staršev, stalni podpori prijateljev, učiteljev in profesorjev ter različnih strokovnjakov, s katerimi se je v življenju srečeval, je že zelo zgodaj svojo invalidnost sprejel kot dejstvo. Šolal se je na osnovni šoli v takratnem ZUIM-u (danes CIRIUS) in kasneje na srednji ekonomski šoli v Kamniku, uspešno je končal tudi Višjo šolo za poslovne sekretarje.

V okviru dela na Društvu distrofikov Slovenije  je bil sprva socialni organizator, nato pa kot sekretar za splošno delovanje in izvajanje društvenih posebnih socialnih programov, zaposlen pa od leta 1991.

Bil je tudi član Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO), v minulem mandatu predsednik, nazadnje pa tudi član Sveta zavoda Prizma Ponikve.

Bil je aktiven na vseh področjih. Bil je tudi član upravnega odbora stanovanjskega sklada pri ZPIZ, dva mandata član Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije ter član več vladnih in nevladnih komisij in drugih delovnih teles predvsem s področja invalidskega varstva. Udeleževal se je številnih kongresov, simpozijev in konferenc doma in v tujini ter na njih aktivno sodeloval, od tam pridobljeno znanje in izkušnje pa smiselno koristi pri svojem delu v prid distrofikov in drugih skupin invalidov. Bil je tudi udeleženec nekaj mednarodnih prostovoljnih mladinskih taborov v tujini, še več pa jih je soorganiziral in vodil v Sloveniji, še dodajo na spletni strani Društva distrofikov Slovenije.

V imenu Zveze ŠIS-SPK prijateljem in svojcem ob Ivovi smrti izrekamo iskreno sožalje.

Foto: Jaguars Praha

Print Friendly, PDF & Email