Zveza ŠIS – SPK skozi svoje delovanje v športu povezuje osebe z oviranostmi, hkrati pa uresničuje plemenito poslanstvo širjenja prepoznavnosti slovenskega parašporta ter ozaveščanja in navdihovanja javnosti z izjemnimi zgodbami slovenskih športnikov invalidov. Pri tem se nam z letošnjim letom kot srebrni sponzor pridružuje podjetje Lek, ki je del Novartisa. Počaščeni smo, da nam odslej na poti doseganja zastavljenih ciljev ob strani stoji eden od stebrov slovenske farmacije in gospodarstva z bogato zgodovino izjemnih dosežkov in globoko vpetostjo v slovenski in mednarodni prostor.

Lek, ki je del skupine Novartis, bo Zvezo ŠIS – SPK podprl pri različnih aktivnostih na področju športa invalidov, promociji vključevanja invalidov v širšo družbo, ozaveščanju javnosti o pomenu športa za boljše psihofizično počutje in drugje. »Izjemno smo ponosni na sklenitev sodelovanja z Lekom, ki nam kot ena večjih institucij v gospodarski, strokovni in javni sferi odpira vrata v svet novih priložnosti in še odmevnejših zgodb za slovenski parašport. Gre za pomembno sponzorstvo, za katerega smo prepričani, da bo prineslo dodano vrednost našemu delovanju in našim članom. V imenu športnikov, trenerjev in Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja se Leku iskreno zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje,« je ob podpisu pogodbe povedal predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja, Damijan Lazar.

»V Leku, ki deluje znotraj Novartisa, se pri sklenitvi sponzorskih sodelovanj ravnamo po skrbno začrtani strategiji družbene odgovornosti in skladnosti z našimi temeljnimi vrednotami. Ena izmed njih je spodbujanje raznolikosti in vključenosti, kar uresničujemo z aktivnostmi znotraj štirih stebrov: medgeneracijsko sodelovanje, raznoliki talenti, LGBTQI+ skupnost in invalidi. S sklenitvijo partnerstva z Zvezo ŠIS – SPK aktivno vstopamo v svet športa invalidov in podpiramo mlade športnike na poti uresničitve njihovih ciljev. Verjamemo, da nas čaka plodno sodelovanje, podprto z močnimi skupnimi vrednotami ter navdihom in motivacijo, ki izhajata iz edinstvenih dosežkov slovenskih parašportnikov,« je ob sklenitvi sponzorstva povedal Gregor Makuc, direktor Komuniciranja in zunanjih zadev v Leku.

 

Print Friendly, PDF & Email