Razpis licenčnega seminarja za strokovne delavce na področju športa invalidov – aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne
naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Vabljeni k prijavi, rok se izteče 7.6. ob 12. uri.

Več o razpisu:

2_Navodila za prijavo na dogodke po okriljem projekta

3_RAZPIS in URNIK – LS šport invalidov 18.6.22

1_HITRA NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE

4_Potrdilo_o_zaposlitvi_05.05.22

Print Friendly, PDF & Email