V soboto, 3. decembra, po celem svetu obeležujemo mednarodni dan invalidov. Dan je namenjen ozaveščanju ljudi o invalidnosti in spodbujanju boljšega položaja invalidov v družbi. Temu se je kasneje pridružilo tudi globalno gibanje WeThe15, ki želi odpraviti diskriminacijo in poskrbeti, da bodo invalidi lahko vidni in dejavni člani vključujoče družbe. Naj več o tem pove video.

Krize in izzivi, s katerimi se človeštvo sooča skozi zgodovino, na rob izključitve in v zapostavljenost najpogosteje pahnejo ljudi v ranljivem položaju, med katerimi so tudi invalidi. Z namenom ozaveščanja o problematiki in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje položaja invalidov v družbi, so pred 30 leti v Generalni skupščini Združenih narodov 3. december razglasili za Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Teh je na svetu več kot ena milijarda oziroma 15 % svetovnega prebivalstva.

Letošnji mednarodni dan invalidov se opira na vključujoč razvoj

Ob letošnjem dnevu invalidov so v ospredju transformativne rešitve za vključujoč razvoj ter vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta. Med drugim pri Združenih narodih kot razvojno, za invalide vključujočo inovacijo, izpostavljajo tudi šport. Prepoznavanje športa kot dejavnosti, ki lahko ljudem z invalidnostjo življenje na bolje ter izboljša njihovo kakovost življenja, ni nič nenavadnega, saj ima šport že od nekdaj moč, da ljudi navdušuje in prispeva k pozitivnim spremembam.

»Šport kot most do socializacije invalidov v družbo pomaga otrokom invalidom, da se naučijo, kako uporabljati svoje telo v skladu z zmožnostmi. Pogosto opažamo, da so zmožnosti mnogo večje od pričakovanj njihovih staršev. Skozi šport se poleg psihološkega in fizičnega napredka razvija tudi samozavest, ki se odslikuje skozi družbeno vlogo invalidov. Raziskave iz območij, ki jih je prizadela vojna, kažejo, da v povprečju 70 % invalidov, ki so športno aktivni, lažje najde zaposlitev, več kot 60% pa jih najde tudi življenjskega partnerja (v primerjavi s tistimi, ki se ne ukvarjajo s športom). Zagotovo lahko tudi v Sloveniji z globalnim gibanjem WeThe15 spodbudimo več invalidov, da spoznajo drugo plat življenja skozi šport invalidov,« je dejal Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS – SPK.

Gibanje WeThe15 opozarja na diskriminacijo ljudi z oviranostmi

V boju za večjo vidnost in vključenost invalidov globalnega gibanja WeThe15 ima šport pomembno vlogo. Gibanje glasno izpostavlja, da je 15 % svetovnega prebivalstva invalidov, kar nikakor ni zanemarljivo število ljudi, zato se med drugim zavzema za postavitev invalidov v središče agende raznolikosti in vključevanja; z vrsto aktivnosti, namenjenih vladam, podjetjem in splošni javnosti, želi spodbuditi socialno vključevanje invalidov. Bori se proti družbenim zmotam in predsodkom ter teži k odpravljanju družbenih in sistemskih ovir, ki invalidom preprečujejo, da bi izkoristili svoj potencial in bili aktivni člani družbe.

Print Friendly, PDF & Email