Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK) bo v odboju 2023-2028 vodil projekt Aktivno inkluzivno – Socialna vključenost invalidov na področju športa v obdobju 2023 – 2028.

:: Razpis za prosto delovno mesto: Vodja projekta Aktivno Inkluzivno, pdf

Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže strokovnjakov, centrov, organizacij in vadbenih površin za izvajanje programov športa invalidov. Tekom projekta se bo razvil novi celoviti ABC program športa invalidov, izvedli se bodo vadbeni programi v vseh statističnih regijah po Sloveniji in izvedli se bodo tudi panožni vadbeni programi za invalide.

Projekt bo potekal ob podpori Evropskega socialnega sklada v partnerskem sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ).

Predvidene naloge vodje projekta:

 • organizacija strokovnih nalog projekta Aktivno inkluzivno,

 • organizacija in izvedba dela projektnih skupin,

 • sodelovanje s projektni skupino znotraj in izven organizacije pri izvedbi njihovih nalog,

 • sodelovanje z ekspertno skupino projekta,

 • sodelovanje z izbranimi regijskimi centri in regijskimi koordinatorji,

 • načrtovanje in organizacija izvedbe usposabljanj in razvoja strokovnega kadra,

 • načrtovanje nakupa potrebne opreme in investicij predvidenih v projektu,

 • načrtovanje dogodkov in promocijskih aktivnosti, druge naloge, ki so del projektne vloge za projekt Aktivno inkluzivno.

Vodja projekta bo moral/a spremljati finančni in vsebinski načrt projekta, pripravljati obdobna in končna poročila projekta, sodelovati pri načrtovanju delovnih planov in poročil organizacije Zveza ŠIS-SPK, sodelovati s konzorcijskim partnerjem OKS-ZŠZ, skrbniki pogodbe na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, organom upravljanja kohezijskih sredstev Republike Slovenije in drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Vodja projekta bo naloge opravljal/a skupaj z drugimi zaposlenimi na Zvezi ŠIS-SPK, ki bodo aktivno vključeni v projekt Aktivni inkluzivno. Redno bo moral/a poročati predsedniku zveze in Upravnemu odboru Zveze ŠIS-SPK o stanju projekta in napredku na področju razvoja šport invalidov kot del dolgoročnih prizadevanj, ki jih naslavljamo tudi s projektom Aktivno inkluzivno.

Opravljanje dela in delovnih nalog

Delo se bo opravljalo deloma na sedežu organizacije Zveza ŠIS-SPK, deloma na terenu.

Delo bo potekalo v skrajšanem delovnem času in sicer 80 % polnega delovnega časa. Torej 32 ur tedensko.

Trajanje zaposlitve

Zaposlitev za določen čas (predvidoma 60 mesecev).

Pričetek zaposlitve je z možen z dnem prejema podpisane pogodbe s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za projekt Aktivno inkluzivno – Socialna vključenost invalidov na področju športa v obdobju 2023 – 2028.

Pogoji za izbor kandidatov:

 • Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

 • Delovne izkušnje: 5 let delovnih izkušenj pri vodenju ali izvedbi evropskih projektov

 • Vozniško dovoljenje: B kategorija

 • Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Drugo

 • Znanje slovenskega jezika (pisno in ustno), obvladanje najmanj enega tujega jezika,

 • Poznavanje področja športa, poznavanje področja športa invalidov, poznavanje predpisov s področja športa, poznavanje MS Office, interneta, spletnih aplikacij, izkušnje z delom na EU projektih, poznavanje aplikacije za vsebinsko in finančno spremljanje EU projektov (izdelava zahtevkov za črpanje EU sredstev).

 • Od kandidatov pričakujemo tudi sledeče osebnostne lastnosti: sistematičnost, natančnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje metod vodenja, samostojnost pri delu, delo v skupini.

Način prijave

Kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili glede na zahtevane pogoje priporočeno po pošti na naslov:

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite. (Zveza ŠIS-SPK)

Cesta 24 junija 23

1231 Ljubljana Črnuče

Imenovana komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno. Za pravočasno prispelo vlogo se štejejo vse vloge, ki bodo najkasneje 9.4.2024 oddane po pošti s priporočeno pošiljko in žigom vključno z dnem 9.4.2024.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za dodatne informacije: ga. Ota Kotnik, email: ota.kotnik@zsis.si; telefon 01 5300 891

Datum objave: 26.3.2024

Print Friendly, PDF & Email