Aktivni, zdravi in zadovoljni2021-05-13T01:00:19+02:00

               Norway+Grants+-+JPGSVRSREKP

AZZ-logo-si

O projektu

Projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni ima za cilj zmanjševanje neenakosti med invalidi in preostalo populacijo. Invalidi različnih starostnih skupin namreč niso zadostno telesno aktivni, zato so pri njih tveganja za nastanek bolezni večja. Ker je telesna aktivnosti po vseh mednarodnih in nacionalnih resolucijah ena od pomembnih aktivnosti za ohranjanje zdravja, moramo tej ciljni skupino omogočiti enake možnosti. Žal pa je dejstvo, da že za otroke in mladostnike invalide ni enakovredno omogočeno vključevanje v nacionalne programe športa in telesne dejavnosti, saj programi niso prilagojeni. Zato se pri invalidih že v zgodnji mladosti pojavlja neenakost in izključenost. Negativni vzorec in telesna nedejavnost pa se iz otroštva prenaša v ostala starostna obdobja. S projektom bomo razvili nove programe za vse starostne skupine invalidov. Poudarek pa je na otrocih in mladini. S projektom želimo dodatno usposobiti strokovni kader, ki bo lahko izvajal prilagojene programe. Posebne aktivnosti projekta pa se navezujejo na integracijo invalidov v redne programe športa, ki jih izvajajo športne in druge organizacije. Partnerji pri projektu bodo omogočali medresorsko sodelovanje in bodo za razvoj programov združili strokovnjake iz različnih področij. Posebej je potrebno izpostaviti partnerske organizacije iz Norveške, saj Norveška Slovenijo z vidika izvajanja športnih aktivnosti in integracije invalidov v šport močno presega.

O delovnih sklopih

Programi za otroke in mladino invalide

Pomemben delovni sklop aktivnosti projekta se navezuje na področje otrok in mladih invalidov, saj niso zadostno telesno dejavni, za kar je bilo ugotovljenih več dejavnikov. Med prednostne aktivnosti so v tem sklopu predvideni novi programi za invalide, ki pa se vsebinsko navezujejo na nacionalne programe športa otrok in mladine. Ti programi so Malo sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja. Vsi navedeni programi bodo za ciljne skupine otrok in mladostnikov invalidov na novo pripravljeni in se bodo lahko izvajali v vrtcih, šolah, zavodih, domovih, centrih ter interesno tudi v okolju nevladnih organizacij. Programi bodo omogočali vključevanje otrok in mladostnikov invalidov v šport in gibanje ter bodo poleg neposredne vključenosti v telesno dejavnost, posredno prispevali k spoznavanju športa in gibanja, k navduševanju invalidov, da v svoje življenje čim bolj učinkovito vključijo telesno dejavnost. Programi bodo prijazno pripravljeni in uporabnikom omogočali prilagoditve glede na sposobnosti in zmožnosti otrok.

Programi za odrasle invalidne osebe in invalide starostnike

Telesna dejavnost je po podatkih mednarodnih in nacionalnih zdravstvenih in športnih organiazcij zelo pomemben dejavnik za ohranjanje zdravja. Ker so invalidi premalo športno in gibalno aktivni, je potrebno povečati možnosti za vključevanje v programe, žal pa je premalo tudi obstoječih programov in organizacij, ki bi omogočali vadbo za invalide. V sklopu dejavnosti za odraslo populacijo invalidov in invalide starostnike so predvidene dejavnosti vezane na pripravo celovitih programov za invalide v vsaj 10 različnih panogah, vključevanje invalidov v šport in nove prilagojene programe ter izredno pomembna dejavnost projekta, ki je vezana na integracijo invalidov v športne in druge organizacije, ki izvajajo športne in gibalne programe. S to dejavnostjo se bo razvijalo mrežo povezanih organizacij, ki so ponudniki športnih in gibalnih programov za invalide.

Usposabljanje strokovnih delavcev

Dejavnost usposabljanja strokovnih delavcev bo potekala na treh ravneh. Cilji projekta so dodatno usposobiti 500 strokovnih delavcev, ki bodo lahko izvajali prilagojene programe za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Pri izvedbi programov izobraževanj bomo organizirali delavnice, na katerih se bodo lahko usposabljanj udeležili strokovni delavci, ki v svojih organizacijah izvajajo aktivnosti za invalide. Te organizacije obravnavamo na treh ravneh in sicer vzgojno izobraževalne institucije za redne programe, zavode, centre in domove, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami in invalide ter tretja raven nevladne športne in druge organizacije, ki izvajajo športne in gibalne aktivnosti. Delavnice bomo izvajali razpršeno po Sloveniji. Za vsako delavnic bomo pripravili izobraževalna gradiva, za predavatelje pa bomo izbirali predstavnike partnerjev projekta, zunanje strokovnjake in strokovnjake iz Norveške

Veselje na reki Savi

By |13 maja, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Šolska športna tekmovanja, Uncategorized @sl|

V četrtek, 12.5.2016, so mladi invalidi prvič zaveslali v Brestanici na reki Savi v oviru projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni. Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite je skupaj s svojimi partnerji projekta ter v sodelovanju [...]

Trojno veselje na šolskih športnih tekmovanjih

By |25 aprila, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Šolska športna tekmovanja, Uncategorized @sl|

V okviru projekta Aktivni, zdravi, zadovoljni so se minuli teden izvedla šolska športna tekmovanja za mlade invalide v dvoranskem balinanju ter elementih nogometa in košarke. Skupno  je nastopilo 44 mladih invalidov iz Ciriusa Kamnik, Ciriusa [...]

AZZ: Za mlade igralce boccie

By |26 marca, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Projekti, Uncategorized @sl|

V sklopu projekta Aktivni, Zdravi in zadovoljni Zavod za šport RS Planica in Zveza za šport invalidov- Paraolimpijski komite vabita mlade invalide na šolsko športno tekmovanje V DVORANSKEM BALINANJU- BOCCIA za mlade invalide, ki bo [...]

Podaljšanje povabila k oddaji ponudbe

By |10 februarja, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Uncategorized @sl|

Zaradi premajhnega števila prejetih prijav podaljšujemo rok za oddajo prijave na povpraševanje za izbor ponudnika IT opreme pri projektu “Aktivni, zdravi in zadovoljni”, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma: - izbor ponudnika IT [...]

Povabilo k oddaji ponudb

By |2 februarja, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Uncategorized @sl|

Objavljamo povpraševanje za izbor ponudnika IT opreme pri projektu “Aktivni, zdravi in zadovoljni”, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma: - izbor ponudnika IT opreme - tablični računalnik in fotoaparat Rok za oddajo ponudb: [...]

Print Friendly, PDF & Email

test

fwdwwgiguwgh
Go to Top