Ljubljana – Strokovni svet za šport je na današnji seji podal pozitivno mnenje pravilniku ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ), ki izenačuje nagrade za dosežke na olimpijskih in paraolimpijskih igrah.

 

Člani so soglasno podprli dopolnitve pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni. MŠŠ je v 42. členu za petim odstavkom dodalo nova šesti in sedmi odstavek, po katerem se šahistom, nosilcem medalj s šahovske olimpijade in njihovim trenerjem, ki jih določi Šahovska zveza Slovenije, izplača nagrada v višini 50 odstotkov vrednosti nagrade, kot je določena za nosilce medalj na olimpijskih igrah. Na področju športa invalidov pa se športnikom invalidom, nosilcem paraolimpijskih medalj, in njihovim trenerjem, ki jih določi Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite, izplača nagrada v višini, kot je določena za nosilce olimpijskih medalj. To pomeni, da bodo odslej dobitniki medalj na paraolimpijskih igrah pri nagradah izenačeni s športniki na olimpijskih in bodo za zlato medaljo dobili 19.500 evrov, za srebrno 12.900 in bronasto 6450 evrov, njihovi trenerji pa polovico teh zneskov.

Največ dela so imeli člani strokovnega sveta s poročilom komisije za usposabljanje, ki je predlagala v potrditev nekaj programov usposabljanja. Člani sveta so razpravljali predvsem o tem, ali so nekatere zveze sploh športne ali pa rekreativne, oziroma ali imajo zveze status nacionalnih nosilk športa.

Po daljši razpravi so na glasovanju potrdili predlog Surf zveze Slovenije za program usposabljanja učitelj surfanja, Zveze drsalnih športov za vaditelja umetnostnega drsanja, trenerja umetnostnega drsanja, vaditelja hitrostnega drsanja in trenerja hitrostnega drsanja ter Zveze tabornikov Slovenije – Nacionalne skavtske organizacije za vodnika taborniške skupine, vodjo taborniške skupine in inštruktorja taborništva. Predlog Zveze za nordijsko hojo in rekreacijo Slovenije (za vodnika nordijske hoje in inštruktorja nordijske hoje) pa so zavrnili in sklenili, da pridobijo mnenje senata Fakultete za šport.

Print Friendly, PDF & Email