V soboto, 23.5.2009 je bilo v Celju izvedeno Državno prvenstvo invalidov v kegljanju, na katerem je nastopilo več kot sto tekmovalcev različnih invalidnosti in hkrati članov društev iz vse Slovenije. Tekmovalci, ki so želeli nastopiti na državnem prvenstvu so morali izpolniti norme, vezane na posamezni razred (vrsta in stopnja) invalidnosti.

Nastopilo je 29 žensk in 73 moških, od tega 35 tekmovalcev iz vrst Zveze zlepih in slabovidnih Slovenije, 21 tekmovalcev in tekmovalk iz vrst Zveze paraplegikov Slovenije, 67 pa jih je bilo predstavnikov drugih invalidskih društev in organizacij, pretežno iz Zveze delovnih invalidov Slovenije (64).

Na tekmovanju je bila prisotna tudi trenerka državne reprezentance slepih in slabovidnih kegljačev, Andreja Razlag ter sekretar ZŠIS-POK, Igor Malič. Državno prvenstvo je otvoril podpredsednik ZŠIS-POK, Jože Okoren. 

Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate: 

Rezultati kategorije KB1-KB4 (slepi in slabovidni tekmovalci)

Rezultati kategorij K1-K5, KP, KT

 

Print Friendly, PDF & Email