Združenje športnih centrov Slovenije v sodelovanju z resornimi ministrstvi in podjetjem Aktuar d.o.o. Radovljica, organizira strokovni seminar in posvet „Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas“.

 

Program vključuje predavanja: (1) Pravno-statusne oblike upravljavcev infrastrukture. (2) Upravljanje s sredstvi. (3) Amortizacija. (4) Neprofitne in profitne dejavnosti. (5) Davki. (6) Delovna razmerja. (7) Katalog funkcij, nazivov in delovnih mest. (8) “Plačni sistem” ter posvet o sodelovanju pri spreminjanju infrastrukture za šport in prosti čas med občinami, upravljavci in uporabniki.

 

Strokovni seminar in posvet bo potekal v petek, 16. oktobra 2009, v novem Hotelu Špik v Gozdu Martuljku. Začetek bo ob 9.30. Zaključek bo ob 17. uri. Cena programa je 270 EUR. Vključuje predavanja, študijsko gradivo in kosilo. Dodatni udeleženec programa iz iste organizacije ima popust 5%. Rok za plačilo je 1. oktober 2009.

 

P R O G R A M

 


09.30 – 09.45

Začetek. Uvod. Predstavitev vsebine in predavateljev.

09.45 – 11.00
(1) Pravno-statusne oblike upravljavcev infrastrukture. Martin Poček.
      Vsebina: javni zavod, javno podjetje, družba z omejeno odgovornostjo, športni klubi in zveze.
      Kakšen je pričakovan razvoj sistema upravljanja v prihodnosti?
(2) Upravljanje s sredstvi. Martin Poček.
      Vsebina: upravljavska razmerja med občinami in zavodi oz. občinami in gospodarskimi družbami.
      Ali je upravljanje bolj učinkovito, ko se sredstva prenesejo na upravljavce?
(3) Amortizacija. Martin Poček.
     Vsebina: opredelitev vsebine amortizacije, zakonska določila, načini obračunavanja.
     Kako se obračunava amortizacija v občinah, kjer nimajo urejenih evidenc in dokumentov za javno
     infrastrukturo za šport in prosti čas?

 

11.00 – 11.15
Odmor. Kava.

11.15 – 12.30
(4) Neprofitne in profitne dejavnosti. Martin Poček.
      Vsebina: opredelitev profitne in neprofitne dejavnosti, način prikazovanja dobička.
      Ali javni zavodi lahko opravljajo profitne dejavnosti?
(5) Davki. Martin Poček.
      Vsebina: opredelitev dajanja javne infrastrukture za šport in prosti čas v uporabo uporabnikom v
      “javnem interesu” (vrtci, šole, društva), trženje storitev.
     
Ali je vsaka uporaba infrastrukture storitev, od katere se plača davek?
(6) Delovna razmerja. Martin Poček.
      Vsebina: aktualne zadeve s področja urejanja delovnih razmerij.
      Kaj lahko zahteva upravljavec (npr.zavod) od ustanovitelja v primeru, ko nima možnosti zaposliti
      delavcev, ki jih po predpisih, mora imeti zaposlene (vzdrževalci, reševalci iz vode, …)?

12.30 – 14.00
(7) Katalog funkcij, nazivov in delovnih mest. mag. Darko Krašovec. Edita Dobaj.
      Vsebina: aktualne zadeve na področju uporabe kataloga, posebej upravljanja infrastrukture.
      Ali se bodo isti poklici / delovna mesta v šolstvu in upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas
      usklajevala (vodje objektov, vzdrževalci, reševalci)?
(8) “Plačni sistem” mag. Darko Krašovec. Edita Dobaj.
      Vsebina: aktualne zadeve na področju plačnega sistema, ocena izvedenih nadzorov v javnih
      zavodih, načrtovane spremembe. 
      Ali se bodo plače direktorjev javnih zavodov uskladile s plačami delavcev?

14.00 – 15.00

Kosilo

15.00 – 16.30 
Posvet: Najpomembnejša vprašanja prihodnjega razvoja upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji. Martin Poček. mag. Darko Krašovec. Edita Dobaj.
      Predstavitev rezultatov ankete med upravljavci in občinami. Odgovori na vprašanja udeležencev 
      seminarja. Oblikovanje skupnih stališč.

 

PRIJAVNICA

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Print Friendly, PDF & Email