WADA (World Anti-Doping Agency) je objavila nov seznam prepovedanih substanc, ki stopi v veljavo s 1.1.2012.

Seznam (v angleščini)

http://www.wada-ama.org/en/

Print Friendly, PDF & Email