{gallery}slike/112110_NSIOS_referendum{/gallery}

Ljubljana, 18.10.2010

Predstavniki NSIOS-a so na tiskovni konferenci ob povratku s seje predsedstva Evropskega invalidskega foruma (EDF), svoje člane in širšo javnost seznanili z odločitvijo Sveta, da sproži pobudo za naknadni zakonodajni referendum.

 

Boris Šuštaršič, predsednik NSIOS-a, je ob tem poudaril, da je sporna novela o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije le povod in pravno-formalni razlog, dejansko pa je referendum posledica kontinuirane negativne politike do invalidov, ki jo je trenutna vlada v odstopu kot prva in edina povojna oblast na Slovenskem dosledno izvajala skozi svoj celoten mandat.

 

Ponižujoč in paternalističen odnos politične garniture v odhodu, vključno s kršenjem lastne zakonodaje in ratificirane Konvencije UN o pravicah invalidov, je oblika političnega nasilja in ideološkega rasizma, ki je ključen kot način vzpostavljanja mej med normalno oziroma pravo populacijo in ne-normalno, nepravo populacijo, ki jo je potrebno v kontekstu regulacije in upravljanja populacije disciplinirati, omejiti, nadzorovati in po potrebi izključevati. Če je pri tej sicer konfuzni noveli jasnega kaj, je ravno to, da v Svetu FIHO demokratično izvoljene predstavnike nadomešča s strankarsko žegnanimi kadri ob odsotnosti kakršnihkoli jasnih meril in kriterijev, na katere se predlagatelji sicer tako radi sklicujejo.

 

Štefan Kušar, glavni tajnik NSIOS-a, je še pojasnil, da dikcija novele sicer eksplicitno ne omenja zmanjšanja finančnih sredstev, vendar je še vsaka zakonska sprememba doslej invalidom prinesla krčenje finančnih resursov, poleg tega pa floskule o nujnosti uravnoteženja, novo razmerje predstavništva v Svetu FIHO in neskrita pričakovanja novodobnih humanitarcev brez dvoma napovedujejo vsaj 25% rez, kar bi reprezetativnim invalidskim organizacijam  ne le onemogočilo izvajanje posebnih socialnih programov, marveč ogrozilo celotno organizirano invalidsko gibanje, ki ima v Sloveniji prek 100 let tradicije.

 

Pobudo za referendum je Kušar označil kot očitno žal neizogibno obliko legalnega boja za legitimne interese slovenskih invalidov.

NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV!

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na:
NSIOS, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, info@nsios.si,  tel 01/430 36 46; www.nsios.si

Print Friendly, PDF & Email