Danes je potekala redna skupščina Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. Uvodoma je delegate pozdravil predsednik ZSIS-POK Damijan Lazar, ki je predstavil zapisnik Skupščine 2013, iz katerega je razvidno, da je večina sklepov realiziranih.

140325_skupscina_00

V skladu s planom

Zavoljo težke in nezavidljive situacije, v kateri se je znašla zveza (zavoljo nižanja sredstev FIHO), je v pripravi preoblikovanje paraolimpijskega sklada, bil je narejen tudi sestanek v smeri, da se oživi fundacija.

Skupščina je potrdila zapisnik Skupščine z dne 15.3.2013 v zapisani obliki. Predsednik nadzornega odbora Jože Lindič je potrdil, da ZŠIS-POK deluje v planu z začrtanim planom in v okviru dobljenih in planiranih sredstev. Potrjena sta bila tudi poslovno in finančno poročilo za leto 2013.

Korak naprej

Predsednik je predstavil letno program in finančno načrt za leto 2014. Zahvalil se je vsem, ki so opazili, da se integracija športa invalidov v šport neinvalidov razvija. V prvi fazi je izpostavil pomen glasovalne pravice v OKS in zaposlitev Darka Đurića v državni upravi. Izpostavil je tudi pomen uspešnih razpisov ter sodelovanja z Adeccom.

Potrjena sta bila tudi finančni načrt in program dela za leto 2014.

»Moj namen na tej skupščini je bil, da sem zbranim predstavil, kaj pomeni 35.92% manj sredstev s strani FIHA za naš šport. Da smo vpeti v mednarodni proces tekmovanj, ki narekujejo tempo in število obvezujočih tekmovanj za doseganje norm za udeležbo na EP, SP in POI. Športniki invalidi s svojo prepoznavnostjo in rezultati odpirajo vrata tudi drugim invalidskim organizacijam pri uresničitvah njihovih ciljev na državnih uradih. Izpostavil sem tudi to, da na podlagi rezultatov dobijo športniki invalidi določene bonitete status športnika, štipendije, nadstandardno zdravstveno zavarovanje, zaposlitev… Predvsem pa to, da so z takim manjkom sredstev FIHO resno ogrozili šport invalidov, ki ne bo ostal brez posledic tudi na daljši rok,« je po skupščini strnil misli predsednik Lazar.

Print Friendly, PDF & Email