Tri partnerske organizacije, Planinska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite so začele vzpostavljali Mrežo NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo.

Mreža NVO za rekreacijo v naravi želi vzpostaviti močno partnerstvo reprezentativnih NVO na ciljnem področju. Prvi poudarek projekta je zagovorništvo. Zavedamo se, da je narava ena in da se moramo za aktivnosti v njej usklajevati vsi v njej prisotni, tako tisti z rekreativnimi oz. športnimi nameni, kot vsi ostali deležniki. Verjamemo, da lahko na področju usklajevanja in iskanja optimalne rešitve za ustvarjanje dobrih pogojev za rekreacijo v naravi, bistveno pripomoremo ravno različne NVO, ki smo aktivne in prisotne v družbi. Tako bo drugi poudarek našega mreženja krepitev NVO v smislu usposabljanj, svetovanja, informacijske podpore in krepitev finančne stabilnosti njihovega delovanja. Tretji poudarek bo narediti rekreacijo v naravi dostopno tudi invalidom in drugim osebam s posebnimi potrebami in sicer skozi krepitev NVO na izvajanje njim prilagojenih programov.

Aktivnosti bodo v obdobju enega leta vodene v okviru projekta, izbranega na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014–2015. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Spletna stran projekta: www.vsivnaravo.pzs.si

Print Friendly, PDF & Email