Planine so za vse, tako nekatera društva v PZS že vrsto let na svojih pohodih vključujejo tudi invalide/OPP. Planinska zveza Slovenije je v minulem letu naredila velik strateški korak naprej, ko se je lotila projekta Planinstvo za invalide. Ustanovljena je bila delovna skupina »Planinstvo za invalide/OPP«, da zapolni vrzel v smeri delovanja z invalidi/OPP. V delovni skupini deluje tudi Jana Čander, strokovna sodelavka Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite.

„Do sedaj smo izdali Priročnik in Dnevnik in planinec, izvedli pilotno usposabljanje za strokovni kader, tabor, 5 pohodov, preko 10 predstavitev po vsej Sloveniji. Delovna skupina si je za leto 2018 zadala pet prioritet,“ so povedali po zadnjem posvetu, kjer je beseda tekla tudi o novem učbeniku.

Pet prioritet za leto 2018:

– Izpeljati vsaj deset pohodov, tri vikend aktivnosti in tri planinske tabore na nacionalni ravni,

Posameznikom omogočimo, da vse kar zmorejo sami, naredijo sami. Tako lahko doživijo uspeh. Pohodi so oprti na inkluzijo, ko se učimo živeti drug z drugim. Tako postajamo odprta in družbeno odgovorna družba.

– Izdati Učbenik in planinec za strokovni kader in laično javnost,

Učbenik je osnova za predajanje znanj in prilagoditev pri delu z invalidi/OPP. Vsak opis kategorije bo pospremljen z definicijo, opisom, prilagoditvami, kineziološkim in fizioterapevtskim vidikom.

– Izpeljati vsaj 3 usposabljanja za strokovni kader,

Usposabljanje zajema predstavitev kategorij invalidnosti, ki ga zaključimo z inkluzijskim pohodom, ki je praktičen prikaz pristopov dela z invalidi in za invalide.

– Spletna aplikacija za planinske poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih,

Vse poti bomo prehodili, opremili z informacijo o možnosti parkiranja, dostopnost sanitarij, teksturi poti, zahtevnosti poti in fotografijami križišč in ključnih točk. Prenosni računalnik, fotoaparat z GPS in GPS.

– Akcija ob tednu gluhih 15. in 16. september 2018 (v mednarodnem tednu gluhih) »gluhi strežejo v planinskih kočah«.

Namen je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča gluhim vključevanje v družbo in povečevanje priložnosti za delo in pridobivanje izkušenj – kot je strežba v kočah. S tem se povečuje interakcija med gluhimi in obiskovalci – planinci preko različnih veščin za komuniciranje.

Print Friendly, PDF & Email