Krovna organizacija za šport invalidov v Sloveniji bo imela odslej drugačno ime. Na današnji skupščini v Ljubljani so namreč sprejeli sklep, da se Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite preimenuje v paralimpijski komite.

Spremenjeno ime

Dosedanja polna oblika imena Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite se je tako spremenila v polni obliki v Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite (ZŠIS-PK).

“Na podlagi vse večjega razvoja parašporta v svetu je potrebno tudi slediti vsem pravnim zakonitostim, ki posegajo tudi v spremembo imena. Tako smo na zahtevo Mednarodnega paralimpijskega komiteja spremenili naše ime,” je spremembo pojasnil Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-PK.

Obravnavali in sprejeli poročila

Na skupščini so sicer obravnavali tudi poročila nadzornega odbora in častnega razsodišča ZŠIS-PK za leto 2018, sprejeli poslovno poročilo ZŠIS-PK za leto 2018, obravnavali in sprejeli pa so tudi delovni in finančni načrt za leto 2019 in izhodišča za leto 2020.

Tudi strategija

Pomemben mejnik predstavlja tudi potrditev in javna razgrnitev strategije ZŠIS-PK. Prišlo pa je tudi do dopolnitve statuta glede usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu.

“ZŠIS-PK želi ustvariti ugodno okolje za razvoj športa invalidov v Sloveniji, za vključevanje oseb z invalidnostjo v športne aktivnosti ter za razvoj množičnega in vrhunskega športa invalidov. ZŠIS-PK si prizadeva doseči in še izboljševati umeščenost športa invalidov v širše družbeno in športno okolje,” je del vizije, ki jo predstavljajo v zvezi.

Print Friendly, PDF & Email