Na redni letni skupščini ZŠIS-PK  so zbrani danes v Ljubljani obravnavali tudi poročila nadzornega odbora in častnega razsodišča ZŠIS-PK za leto 2018, sprejeli poslovno poročilo ZŠIS-PK za leto 2018, obravnavali in sprejeli pa so tudi delovni in finančni načrt za leto 2019 in izhodišča za leto 2020.

Pomemben mejnik pa predstavlja potrditev in javna razgrnitev strategije ZŠIS-PK. Prišlo pa je tudi do dopolnitve statuta glede usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu.

:: Strategija ZŠIS-PK 2019 – 2029

“ZŠIS-PK želi ustvariti ugodno okolje za razvoj športa invalidov v Sloveniji, za vključevanje oseb z invalidnostjo v športne aktivnosti ter za razvoj množičnega in vrhunskega športa invalidov. ZŠIS-PK si prizadeva doseči in še izboljševati umeščenost športa invalidov v širše družbeno in športno okolje,” je del vizije, ki jo predstavljajo v zvezi.

Print Friendly, PDF & Email