V Novem mestu je v torek potekal regijski posvet na temo programa Postani športnik, ki sta ga z namenom vzpostavitve dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnost razvila Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite in Lidl Slovenija.

„S programom želimo tudi spremeniti pogled na šport iz vidika mladih invalidov, ozaveščati javnost in posledično razbijati predsodke o vključevanju mladih invalidov v športne programe in pomagati ter spodbujati različna društva ter organizacije pri prilagoditvi programov za mlade invalide. Pomemben del programa bo tudi povečanje nabora usposobljenih pedagogov, ki so vešči dela z otroki invalidi in vzpostaviti kakovostno bazo ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide,“ so osnovne premise programa, o njih pa smo se pogovarjali v torek na sedežu Društva paraplegikov Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Zbrali so se številni deležniki, ki so tako ali drugače povezani s športom invalidov. Uspešen model načrtne in strokovne vadbe z mladimi pa je predstavila Tatjana Lapuh iz ŠD Plavalček. Zbrane je uvodoma pozdravil Jože Okoren, predsednik društva gostitelja in prvi Slovenec s paralimpijsko kolajno!

„S Primožem Jeraličem, koordinatorjem programa Postani Športnik za Dolenjsko, sva se dobro pripravila na posvet, kjer se je zbralo precej akterjev iz zavodov, društev, športnih ustanov in klubov. Bilo je precej vprašanj ter izmenjava odgovorov ter podatkov. Verjamem, da se bo ob nekaterih korekcijah status športa mladih dvignil oz. popravil na višjo raven. Na tem mestu bi se rad zahvalil Društvu paraplegikov Dolenjske, Posavje in Bele krajine za gostoljubje, dobro organizacijo posveta in aktivno vlogo pri pridobivanju medijske pozornosti programu in posvetu,” je uvodoma dejal Gregor Gračner, vodja programa Postani športnik.Ž

Korak bližje panožnim klubom

„Moram reči, da sem s samim posvetom, predvsem pa z njegovo organizacijo, zelo zadovoljen. Hkrati pa sem zaskrbljen, ker ni bilo interesa s strani panožnih klubov, ki so bili vabljeni na ta posvet. Naša ciljna publika morajo biti prav panožni klubi. Le skozi njih bomo lahko razvijali vrhunski šport invalidov. Sem pa zadovoljen z odzivom in angažmajem ostalih deležnikov, ke se zavedajo pomena vključevanja mladih v šport. Naloga Zveze za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskega komiteja je, da poskrbi za šolanje, izobraževanje, da skušamo dobiti čim več znanj in izkušenj s terena. Le tako bo program Postani športnik kvalitetno peljan,“ pa je dodal Primož Jeralič, strokovni sodelavec ZŠIS-PK.

Print Friendly, PDF & Email