V Izraelu od danes pa do nedelje, 5. maja, poteka redna letna skupščina Evropskega paralimpijskega komiteja, srečanja pa se udeležuje tudi Andrew Parsons, predsednik Mednarodnega paralimpijskega komiteja.

Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite zastopa strokovna sodelavka Jana Čander.

Pred delegati je pester in bogat program: razpravljali bodo o prihodnosti EPC-ja, novitetah, organizarosti ter skorajšnjih paralimpijskih igrah v Tokiu. V sklopu zasednja bodo organizirane tudi številne delavnice, ki bodo pomagale pri dodatnem mreženju predstavnikov posameznih nacionalnih paralimpijskih komitejev.

Print Friendly, PDF & Email