SLOADO, Slovenska antidoping agencija, sodeluje z Medicinsko fakulteto v projektu ŠIPK o ozaveščenosti pri uporabi prehranskih dopolnil in prepovedanih snovi in postopkov v športu. Sodelujemo tudi mi: naše parašportnice, parašportniki ter trenerke in trenerji.

:: Vprašalnik parašportnice, parašportniki

:: Vprašalnik trenerke, trenerji

SLOADO je neodvisna protidopinška organizacija, ustanovljena 25. septembra 2013 s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. SLOADO je v Republiki Sloveniji pristojna za izvajanje programa preprečevanja dopinga v športu, ki temelji na zaščiti temeljne pravice športnika, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga, in mora zagotavljati usklajen in učinkovit program boja proti dopingu na področju odkrivanja, odklanjanja in preprečevanja dopinga v športu.

Poudarek dela SLOADO je na ozaveščanju športnikov in drugih udeležencev v vseh pojavnih oblikah športa, na oblikovanju nacionalne skupine za testiranje športnikov izven tekmovanj ter stalni prisotnosti na tekmovanjih nacionalnih športnih zvez, z namenom izvajanja testiranj na tekmovanjih in drugih dejavnostih, ki jih opredeljuje UNESCO Mednarodna konvencija proti dopingu v športu.

Print Friendly, PDF & Email