Za ustanovitev delovne skupine Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami (Pin/OPP) se je Jurček Nowak trudil in lobiral na PZS že v prejšnjem stoletju. Koncem leta 2015 mu je uspelo in z veseljem je z dobro ekipo zavihal rokave. V nadaljevanju portret Jurčka Nowaka.

“Do danes imamo marsikaj za pokazat, na kar smo vsi ponosni. Do planin/gora imamo dostop vsi in dokazujemo, da so planine/gore za vse, da so omejitve samo v naših glavah. Za Mladinskega planinskega vodnika (MPV) sem se usposobil leta 1981. Letos bom že 39 let MPV – vodnik PZS, kar mi je v ponos, enako dolgo sem aktiven, uspešno vodim po naših in tujih gorstvih invalide/OPP in neinvalide. Sestavljanje delovne skupine Pin/OPP mi je bilo v užitek, saj sem dobil proste roke in lahko sem povabil sposobne, strokovne posameznike s teoretičnim znanjem predvsem pa praktičnimi izkušnjami. Veseli me, da me nihče od povabljenih ni zavrnil in sedaj skupaj peljemo idejo, ki so jo vsi v odboru Pin/OPP posvojili, zelo uspešno. Brez članov delovne skupine Pin/OPP, ki je po v letu 2018 prerasla v odbor Pin/OPP, ne bi šlo, saj sem tako dobil nekatere potrditve ciljev in nalog, ki sem si jih zadal, istočasno pa so mi člani odbora Pin/OPP odprli veliko novih obzorij. Skupaj smo veliko močnejši.

Z Marjeto sva pripravila osnovni program, ki je bil smelo začrtan in določila sva si prioriteto, da bomo začeli z usposabljanji za strokovni kader, istočasno je bilo potrebno pripravit Priročnik in planinec (katerega sva so avtorja in urednika), ki je tudi osnovno delovno gradivo usposabljanja.
Da izpeljem svoje ideje, vizijo potrebujem pomoč med vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, strokovnem kadru ki dela z invalidi/OPP, pridružili in podprli so me tudi marsikje markacisti, funkcionarji društev in predvsem planinci, za kar se vsem še enkrat zahvaljujem. Podpora je bila dobrodošla, istočasno pa mi je dalo še novih moči ter poleta in tako sem nadaljeval vse do današnjih dni in tu se ne bom ustavil, nameravam nadaljevati. V takem duhu lahko, s pomočjo odbora Pin/OPP in vseh štirih delovnih skupin pokažemo na to, kaj vse zmoremo.
Razvijamo vključevanje in PLANINCEV na pohode, združimo veliko posameznikov, ki zaužijejo s hojo v hribe/gore dodana vrednost in veselje vseživljenjskosti. Širimo inkluzijo v pohodništvo, ko se učimo živeti drug z drugim. Vključujemo veliko planincev in skozi šport pripeljemo inkluzijo v družbo.

Za inkluzijske pohode, ki smo jih izpeljali preko 80 pa smo potrebovali nekaj podobnega Cicibanu planincu, Mlademu planincu, Krpanu … kot motivacijo, tudi v lahko branje je bilo potrebno postavit in tako je nastal Dnevnik in PLANINEC, ki je skrbnik spominov in tudi nagrajuje (katerega sem so avtor, oblikovalec notranjega dela in so urednik). Ponosen sem, da ga in PLANINCI skrbno nosijo na pohode in polnijo strani.

Ideje, cilji, vizija, smeri so se dolgo “rojevale” in po tehtnem premisleku jih v prvo sito predstavim Marjeti, nato še posameznikom in na koncu še zadnje sito, ki je v odboru Pin/OPP. Drugače pa je moja vizija izdelana že dolgo, predvsem način, ki je uspel, ki se je pokazal, da je dober in da uspeva. Vizija je usposobit čim več strokovnega kadra, ki ga dobiti v sami PZS, kadrom, ki že deluje na področju “športa” z invalidi/OPP, inkluzijskimi pohodi … in vsako leto dodat akcijo s posamezno kategorijo invalidnosti/OPP, ki jo predstavimo in kakor je videt je to dober recept, saj zelo dobro deluje! Vse to pa deluje zaradi dobre ekipe, malih podrobnosti, ki jih je zelo veliko in le-te lahko povezujejo v uspešno celoto.
Prvo – pilotno usposabljanje smo imeli že leta 2017 in je zelo uspelo, istočasno pa se je tam rodila tudi akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK). Zelo me veseli, da z usposabljanji nadaljujemo, še več priskrbeli smo točke KATIS-a in verificiran in točkovan program stalnega strokovnega usposabljanja s strani Socialne zbornice Slovenije. S tem dokazujemo da mislimo resno in da naš trud ni zanemarljiv.
Odbor Pin/OPP je ustanovil štiri delovne skupine in vse delajo s polno paro, imamo pa tudi kaj pokazat, saj je obisk naših aktivnosti velik in je tudi zelo dobro medijsko pokrit. Sam pa sem velikokrat na razpelu, saj moram paziti na svoje nazore, prioritete, člane odbora Pin/OPP in člane samih delovnih skupin. Največ imam težav, ko se moramo vsi prilagoditi temeljni osnovi dela in to je inkluzija in kar hitro bi včasih rad nekdo koga izpostavljal ali nevede zapostavljal, pozabil, izpustil. Do sedaj smo se še vedno dogovorili in nadaljevali delo v zadovoljstvo vseh nas in naših udeležencev na naših aktivnostih.

Odsotnost sodelovanja z organizacijami v nevladnem in javnem sektorju, ter posamezniki nikakor ne more biti dobro za projekt Planinstvo za invalide/OPP, zato se zelo veliko dela na trajnostnem sodelovanju, družbeni odgovornosti in solidarnosti. V velik uspeh si pripisujem tudi podpis dogovora o sodelovanju s Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zvezo tabornikov Slovenije. Dogovor o sodelovanju nam nudi dostop do spremljevalcev/prostovoljcev.

Odbor Pin/OPP v prihodnosti vidim predvsem kot strokoven in povezovalen odbor, ki pokriva velik del populacije v Sloveniji na športni, socialni, izobraževalni, zdravstveni, vseživljenjski … poti. Počasi bo potrebno razmišljati o novih mladih močeh, ki bodo tudi prevzele vodenje odbora Pin/OPP. Se pa pojavlja velik problem, ker trenutno še nimamo strokovnega delavca na PZS za 8 ur in je sama obremenitev nas nekaterih iz odbora Pin/OPP že močno v rdečih poljih in to, da bi zaposlili nekoga za polni delovni čas je ena od naših prioritetnih nalog. Zahvaljujem se Damjanu OMERZUJU, da nam pomaga trenutno gasiti ogenj v določenih potrebah odbora Pin/OPP in ga razumem, da je odbor Pin/OPP samo dodatek k njegovemu delu, ki ga je zelo veliko. Oba opažava, da je količina dela močno obilna, da občasno ne izpeljemo vsega po načrtih, kljub velikem trudu in želji.

Na naše akcije prihajajo tudi planinci iz tujine. Svoje delo smo predstavili zagnanim strokovnim delavcem iz tujine in vzpostavili smo sodelovanje. Svoje znanje želimo širiti čez mejo in ga bogatiti z znanjem, z izmenjavo dobrih praks, ki ga imajo organizacije izven Slovenije. V letošnjem letu smo se tako prijavili na Erazmus+ sport v sodelovanju z istomišljeniki iz Italije in Hrvaške in smo nosilci, istočasno pa tudi na velik projekt, kjer nas sodeluje 8 držav iz vse Evrope in so nosilci Portugalci.

Za konec se zahvaljujem vsem, ki so mi dovolili, da začnem z delom, me podpirajo, vzpodbujajo, so mi v podporo in obljubljam, da bom delal še naprej zavzeto, strokovno in s polno zagona. Predvsem pa se zahvaljujem Marjeti, članom odbora Pin/OPP in članom vseh štirih delovnih skupin in sem prepričan, da se bo o nas še veliko slišalo in da smo in bomo še naprej PZS v ponos!

Veselilo bi me, da bi še PZS pokazala malo več posluha, do našega dela, ker mislim, da si ga zaslužimo in da smo ga vredni!

Člani odbora Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami:

Maja BOBNAR
Jana ČANDER
Marjeta ČIČ
Tjaša FILIPČIČ
Franc GRIČAR
Irena LAMOVEC
Jurček NOWAKK
Igor OPREŠNIK
Tanja PRINCES
Suzana PUSTIVŠEK
Lidija SLATNER
Magdalena STRMŠEK BUH
Boro ŠTRUMBELJ

Print Friendly, PDF & Email