Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,  65/14 in 55/17) in 7. člena Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/2005 –  uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 119. dopisni seji dne 5. 11. 2020 pod točko 50 sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je imenovala Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj za mandatno dobo 4 (štirih) let v naslednji sestavi: predsednik Viktor Grošelj, bivši vrhunski športnik, alpinist, člani odbora pa so postali mag. Drago Balent, dolgoletni funkcionar v nevladnih in vladnih organizacijah v športu, dr. Maja Dolenc, redna profesorica kineziologije na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Andrea Kovacs, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, mag. Beno Lapajne, nekdanji vrhunski rokometni vratar, Jože Okoren, dobitnik dveh paralimpijskih kolajn in nekdanji podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, Mateja Svet,  bivša vrhunska alpska smučarka, dr. Janez Vodičar, predstojnik Inštituta za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani ter Jože Zidar, predsednik Društva športnih novinarjev Slovenije.

Print Friendly, PDF & Email