Ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov je Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti opozoril na diskriminacijo, ki jo pogosto doživljajo vrhunski športniki z invalidnostjo. Po oceni diskriminatornosti je namreč zagovornik ugotovil, da zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa diskriminira invalide.

Kot je pojasnil v sporočilu za javnost, so lahko glede na omenjeni zakon prejemniki dodatka k pokojnini samo tisti vrhunski športniki, ki so prejeli olimpijsko ali paraolimpijsko medaljo, medaljo z olimpijade gluhih, medaljo s šahovske olimpijade ali medaljo s svetovnih prvenstev v olimpijskih športnih disciplinah. Zakon pa izpušča športnike invalide z medaljo s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih športnih disciplinah oziroma panogah.

Po oceni zagovornika so vrhunski športniki invalidi in neinvalidi v primerljivem položaju, zato bi morali biti izenačeni tudi v pravicah. Poleg enake obravnave dobitnikov medalj z olimpijskih in paraolimpijskih iger bi morala biti enaka obravnava v primerjavi s športniki neinvalidi zagotovljena tudi športnikom invalidom, ki so medaljo v paraolimpijski disciplini ali panogi prejeli na svetovnem prvenstvu športnikov invalidov.

“Svetovna prvenstva namreč v sistemu športa invalidov in neinvalidov zasedajo primerljivo oziroma enakovredno mesto,” je še ugotovil zagovornik načela enakosti. Na podlagi tega je ocenil, da ureditev v zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa pomeni neposredno diskriminacijo športnikov invalidov na podlagi invalidnosti, “saj predpis neenako vrednoti vrhunske dosežke v športu invalidov in neinvalidov”.

Zagovornik je pri oceni diskriminatornosti predpisa upošteval tudi Mednarodno konvencijo o pravicah ljudmi z invalidnostmi, s katero se države pogodbenice, med katerimi je tudi Slovenija, zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe za spodbujanje in uveljavljanje najširšega možnega sodelovanja ljudi z invalidnostmi v športnih dejavnostih na vseh ravneh.

Na področju vrhunskega športa je to po Lobnikovih besedah mogoče uveljavljati le tako, da so v primeru vrhunskih dosežkov športniki invalidi v pravicah izenačeni s športniki neinvalidi. Kot še piše v sporočilu za javnost, je zagovornik o svoji oceni obvestil ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter državni zbor in jima priporočil, naj pristopita k spremembi zakonodaje in odpravita diskriminacijo.

Vir: STA
Foto: Zagovornik.si

Print Friendly, PDF & Email