Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja:

Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2022-2023

Razpis je pripravljen na podlagi obstoječega Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji. Osnovne zahteve razpisa vezane na rezultatske zahteve (merila) in ključni atributi (pogoji) za pridobitev/podaljšanje štipendije so nespremenjeni. Javni razpis je, kot v lanskem letu, nadgrajen s postopkom za izpolnjevanje in oddajo vloge in dokumentacije v celoti v elektronski obliki.

PROSIMO VAS, DA NATANČNO PREBERETE VSA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKIH VLOG (SPLETNIH OBRAZCEV).

Javni razpis v točki III. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN ODDAJO VLOGE opredeljuje navodila za izpolnjevanje in oddajo vloge:

Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do športne štipendije morajo kandidati izpolniti v elektronski obliki preko elektronske vloge (spletnega obrazca), dosegljive na naslednjih URL naslovih – predlagamo uporabo spletnega brskalnika Google Chrome:

Spletni obrazec za pridobitev pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev

Spletni obrazec za podaljšanje pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami morajo kandidati elektronsko oddati po postopku, opisanem v Javnem razpisu in sicer najkasneje do 5. 10. 2022, do 23.59 ure.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN ODDAJO VLOGE:

1. korak:
Kandidati izpolnijo elektronsko vlogo (spletni obrazec), ki vključuje vse podatke o kandidatu za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije. Ko kandidat izpolni vsa zahtevana polja elektronske vloge oz. spletnega obrazca, se mu pojavi ukaz: »Natisni elektronsko vlogo oz. spletni obrazec«.

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec je nato potrebno natisniti in lastnoročno podpisati (podpis kandidata/zakonitega zastopnika, v kolikor je kandidat mladoleten).

  • K vlogi za pridobitev pravice do športne štipendije je potrebno pridobiti tudi Potrdilo NPŠZ o točnosti podatkov (lastnoročni podpis odgovorne osebe NPŠZ in žig NPŠZ).

Vlogo za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije se nato v celoti odda v elektronski obliki in sicer po postopku, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju, pri 2. koraku.

2. korak:
Kandidati po uspešno zaključenem 1. koraku na svoj elektronski e-poštni naslov, ki ga vpišejo v elektronsko vlogo (spletni obrazec), prejmejo lastno identifikacijsko številko in povezavo do spletnega mesta, kamor v celoti izpolnjeno in z vsemi zahtevanimi podpisi ter žigi opremljeno natisnjeno elektronsko vlogo oz. spletni obrazec za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije v skenirani obliki kot .pdf/ .jpg dokument naložijo ter tudi zahtevane priloge za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije.

Po tem, ko kandidati naložijo vse zahtevane priloge se pojavi ukaz »Oddaj elektronsko vlogo oz. spletni obrazec« in kandidat s klikom na ta ukaz uspešno pošlje svojo vlogo za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije. Hkrati prejme na svoj elektronski e-poštni naslov generirano elektronsko sporočilo o uspešni oddaji elektronske vloge oz. spletnega obrazca.

* Brez uspešno naložene elektronske vloge oz. spletnega obrazca za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije in zahtevanih prilog, naloženih v določeno spletno mesto, kot je opisano v 2. koraku zgoraj, OKS-ZŠZ ne bo obravnaval vloge za pridobitev/podaljšanje štipendije.

Kandidatom predlagamo, da 2. korak elektronske vloge zaključijo, ko bodo imeli zbrano vso zahtevano dokumentacijo (vse priloge), vsekakor pa morajo za uspešno oddano vlogo to storiti do predpisanega roka za oddajo vloge.

DODATNE INFORMACIJE:

Priporočila/pojasnila pri izpolnjevanju:

  1. Za pravilen prikaz elektronskih vlog (spletnih obrazcev) predlagamo spletni brskalnik Google Chrome.
  2. V celoti in točno izpolnite elektronsko vlogo (spletni obrazec) za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije.
  3. Pred oddajo elektronske vloge (spletnega obrazca) dobro preglejte točnost vpisanih podatkov.
  4. Po uspešno zaključenem 1. koraku, to je oddaji elektronske vloge (spletnega obrazca) za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije, boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, preko katerega boste lahko dostopali do povezave za: (1) Tiskanje vloge in (2) Oddajo dokumentov preko interneta (lastno povezavo do spletnega mesta), kamor skladno z navodili razpisa naložite celotno zahtevano dokumentacijo.
  5. Skladno z navodili v sporočilu: “Dostop do obrazca za oddajo vloge za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije v RS”, pripravite in oddate dokumentacijo. Zahtevana dokumentacija (elektronska vloga oz. spletni obrazec in priloge: k vlogi za pridobitev pravice do športne štipendije – 5 prilog; k vlogi do podaljšanja pravice do športne štipendije – 2 prilogi) se skladno z Javnim razpisom v celoti odda v elektronski obliki. 
  6. V tem koraku lahko dostopate do povezave za dopolnitev prenosa dokumentov, preko katerega lahko naložite manjkajoče dokumente.
  7. Po uspešni oddaji elektronske vloge oz. spletnega obrazca z zahtevanimi prilogami prejmete na svoj elektronski e-poštni naslov generirano elektronsko sporočilo o uspešni oddaji vloge in s tem zaključite postopek oddaje vloge za športno štipendijo.
  8. V kolikor e-poštnega sporočila niste prejeli vas vljudno naprošamo, da preverite tudi neželeno pošto vaše elektronske pošte.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu Nacionalne panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (www.olympic.si).

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.si

Print Friendly, PDF & Email