V Uradnem listu RS, št. 12/2024 z dne, 9.2.2024 je objavljen Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa z RS za leto 2024. Povezava do razpisa: Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 (gov.si)

:: PRISTOPNI OBRAZEC2024_J

:: PRISTOPNI OBRAZEC2024_J

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite tudi letos pripravlja prijavo na razpis Letnega programa športa za leto 2024 pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

LPŠ 26: Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez

Sofinancira se uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v naravi ter delo strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev za izvedbo celoletnih športnih programov za invalide, ki so nastali s povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez. Strokovni kader mora biti vpisan v razvid strokovnih delavcev v športu oz. v postopku vpisa v razvid.

Če izvajate programe športa invalidov in imate strokovni kader, kateri je vpisan v razvid, vas vabimo, da izpolnite v celoti priloženi pristopni obrazec in nam ga vključno z obveznimi prilogami posredujte na e-naslov jana.cander@zsis.si do srede, 7. 3. 2023.

Naknadno poslanih in nepopolnih pristopnih obrazcev žal ne bomo upoštevali.

Print Friendly, PDF & Email