Najpomembnejša in najtežje pričakovana točka dnevnega reda skupščine so bile zagotovo volitve. Leto 2009 je zopet prelomno leto, ko so razrešeni dosedanji organi ZŠIS-POK in so izvoljeni novi.

Za predsedniški stolček sta se borila dva kandidata. Dosedanji predsednik EMIL MURI in predstavnik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije VASJA CIMERMAN.


Predsedniški kandidat Vasja Cimerman

 


Dosedanji predsednik in kandidat Emil Muri

 

Oba kandidata sta imela na voljo nekaj minut za predstavitev svojega programa in zadnjo možnost, da na svojo stran pritegneta večinski delež glasov. Po tajnih volitvah in preštetih glasovih je volilna komisija razglasila zmagovalca predsedniške igre.

Z 15-imi glasovi glasovi je bil za predsednika izvoljen EMIL MURI. Za svoji desni roki je izbral podpredsednika – Jožeta Okorna in Antona Petriča. Vodstvo tako ostaja nespremenjeno. Vasja Cimerman je bil deležen močne podpore (12 glasov), vendar za zmago žal premalo.

V nadaljevanju skupščine so se delegati odločali še za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

UPRAVNI ODBOR:

ANTON TONČEK KOS- Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, ANTON PETRIČ – Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, JOŽE OKOREN – Zveza paraplegikov Slovenije, BOGOMIR VIDIC – Zveza delovnih invalidov Slovenije, DAVORIN DERVARIČ – Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, IVO JAKOVLJEVIČ – Društvo distrofikov Slovenije, VINKO KOTNIK – Združenje multiple skleroze Slovenije, MARKO BREŽAN – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, MATEJ LEDINEK – Društvo študentov invalidov Slovenije, LJUBOMIR MILIČEVIĆ – Zveza Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, VASJA CIMERMAN – Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, FRANC KAUČIČ – Zveza ILCO Slovenije, DANILO PAPEŽ – Društvo laringektomiranih Slovenije, BRANISLAV GOJKOVIČ – Društvo revmatikov  Slovenije, LEOPOLD KOČEVAR – Društvo paralitikov Slovenije

 

 

NADZORNI ODBOR:

GREGOR GRAČNER – Zveza paraplegikov Slovenije, IVAN KOŠEC – Društvo paralitikov Slovenije, ŠAJN DRAGO – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, JOŽE LINDIČ – Zveza delovnih invalidov Slovenije, JANEZ SLATINŠEK – Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

SREČKO OBOLNAR – Društvo paralitikov Slovenije, METOD ZAKOTNIK – Zveza paraplegikov Slovenije, MARIJO FUNČIČ – Zveza delovnih invalidov Slovenije, GREGOR ČIŽMAN – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, MILOŠ BENČIČ – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

 

 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Print Friendly, PDF & Email