Ljubljana, 19. maja (STA) – Na čelu krovne organizacije za šport invalidov v državi, Zveze za šport invalidov Slovenije – paraolimpijskega komiteja (ZŠIS-POK), bo še naprej dosedanji predsednik Emil Muri. Na današnji volilni skupščini v Ljubljani je dobil mandat še za naslednje štiriletno obdobje.

Muri je predsedniško funkcijo v ZŠIS-POK prevzel novembra 2001, ko je nasledil Ernesta Jazbinška. Zvezo je vodil dva mandata, zdaj pa so mu delegati na zasedanju skupščine v Ljubljani podelili še tretjega do leta 2013.

Predsedniške volitve so bile glavna točka obsežnega dnevnega reda skupščine ZŠIS-POK. Za razliko od zadnjih dveh mandatov, ko je bil Muri na predsedniško mesto pravzaprav imenovan, saj ni imel protikandidata, je bilo tokrat drugače. Za predsedniško vlogo se je potegoval tudi dosedanji član upravnega odbora zveze Vasja Cimerman. Odločitev o predsedniškem mestu je bila precej tesna. Na skupščini je bilo prisotnih 28 od 30 delegatov posameznih invalidskih organizacij, kolikor jih ima pravico glasovanja. Predsedniških volitev se jih je udeležilo 27, za dosedanjega predsednika Murija je glasovalo 15, za Cimermana pa 12 delegatov, tako da je prvi dobil potrebno podporo za mandat v letih 2009 – 2013.

Obenem so na skupščini ZŠIS-POK opravili še volitve ostalih organov in izvolili 15-članski upravni odbor, petčlanski nadzorni odbor, prav tako petčlansko častno razsodišče, novi-stari predsednik Muri pa je predlagal tudi dva podpredsednika zveze (Jožeta Okorna in Antona Petriča), ki so ju prav tako soglasno izvolili na to funkcijo.

“Zavedam se, da kljub uspehom v zadnjih letih niso bili izpeljani vsi projekti. Najprej nisem imel namena kandidirati, a sem se na pobudo nekaterih le odločil, da to storim. V naslednjih štirih letih bomo posebno pozornost namenili vključevanju mladih športnikov, še posebej težjih invalidov. Za boljše vključevanje mladih je nujno potrebna tudi izgradnja športne dvorane v sklopu Inštituta za rehabilitacijo. Povezati se moramo s fakultetami za šport, medicino in pedagoško fakulteto. Prav tako mora biti cilj povezovanje z OKS, potrebno pa bo tudi izenačiti invalidne športnike z ostalimi športniki še v zakonodaji,” je ob predstavitvi dejal Muri in dodal: “Za izvedbo vseh ciljev so seveda nujno potrebna finančna sredstva. Treba bo ohraniti sedanja in pridobiti še evropska.”

Finance so bile druga rdeča nit današnje skupščine. Delegati so sprejeli finančno poročilo za leto 2008, po katerem je zveza prejšnje leto končala z 20.000 evri minusa. Sekretar Igor Malič je pojasnil, da je takšen finančni konec leta težava, s kakršno se na zvezi soočajo vsaka štiri leta, ko je na sporedu največje tekmovanje za športnike invalide, paraolimpijske igre. Tudi leto 2008 je bilo zato za ZŠIS-POK še posebej zahtevno in tudi finančno še bolj obremenjeno kot vmesna leta med paraolimpijskmi igrami. Delegati pa so sprejeli tudi začasni proračun za letošnje leto. Kot je pojasnil predsednik Muri, za letos načrtujejo 1.165.800 evrov proračuna. Levji delež financiranja ZŠIS-POK nosi FIHO (Fundacija invalidnih in humanitarnih organizacij), ki bo prispevala 675.000 evrov. Na zvezi pričakujejo tudi pomoč Ministrstva za šolstvo in šport, saj so se prijavili na razpis, a za zdaj teh sredstev (predvidoma 130.000 evrov) še ni na voljo.

Print Friendly, PDF & Email