Včeraj, 19. maja 2009, je zasedala redna in volilna skupščina ZŠIS-POK.

Fotogalerija

Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi:
Ivo JAKOVLJEVIČ
Ana MOHAR
Gregor GRAČNER

Verifikacijska komisija je ugotovila več kot 90% prisotnost in s tem sklepčnost skupščine.

Dnevni red:
 

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine

Delovno predsedstvo               (Del. predsednik in dva člana)

Verifikacijska komisija                         (Predsednika in dva člana)

Kandidacijska komisija                        (Predsednika in dva člana)

Volilno komisijo                                   (Predsednika in dva člana)

Zapisnikarja                             (1 oseba)

Overovatelja zapisnika                         (2 člana)

3. Sprejem poročila verifikacijske komisije

4. Sprejem dnevnega reda redne in volilne skupščine 

5. Seznanitev in obravnava Poslovnika  skupščine ZŠIS-POK

6. Obravnava in sprejem zapisnika skupščine ZŠIS-POK z dne 27.3.2008.

7. Obravnava poslovnega poročila ZŠIS-POK za 2008 leto in poročila o delu organov

8. Obravnava poročila Nadzornega odbora ZŠIS-POK

9. Obravnava in sprejem finančnega poročila ZŠIS-POK za 2008 leto

10. Obravnava in sprejem začasnega finančnega plana za 2009 leto

11. Razrešnica organov ZŠIS- POK

12. Volitve organov ZŠIS-POK za obdobje 2009 – 2013

          Predstavitev programov kandidatov za predsednika ZŠIS-POK

          Volitve predsednika ZŠIS-POK

          Volitve članov Upravnega odbora

          Izvolitev  dveh podpredsednikov ( na predlog  predsednika izmed članov UO)

          Volitve članov Nadzornega odbora (5 članov )

          Volitve članov Častnega razsodišča  (5 članov)

13.  Pobude in vprašanja

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Print Friendly, PDF & Email