Na volilnem občnem zboru Društva specialna olimpiada Slovenije je bil včeraj izvoljen nov predsednik. Ljubomir Miličević, dosedanji športni direktor in eden od začetnikov specialno-olimpijskega gibanja pri nas, je na predsedniškem stolčku zamenjal Marijana Lačna, ki je bil na čelu Specialne olimpiade Slovenije vse od njene ustanovitve.

»Oče« Specialne olimpiade Slovenije je ob tem dejal, da s tem ne zapušča gibanja, ki mu je več kot dve desetletji dodatno bogatilo življenje, pač pa je dal priložnost novim, svežim idejam, s katerimi naj bi športno gibanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju nadaljevalo poslanstvo enega najuspešnejših društev v okviru športa invalidov. Novi predsednik, ekspert na področju športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju, zaposlen kot učitelj športne vzgoje v oddelkih OVI Osnovne šole Gustava Šiliha v Mariboru, je tako športni del predal novemu športnemu direktorju Silvestru Polcu, mesto podpredsednice pa je zasedla Tanja Princes.

Pred izvolitvijo novih organov je občni zbor obravnaval in sprejel vsa poročila za lansko leto, pri čemer je bila predvsem razveseljiva finančna konstrukcija, saj je društvo nekaj več kot 30.000 EUR preneslo v letošnje programsko leto. Skupno je tako proračun letošnjega leta presegel 100.000 EUR. Največji projekt bodo Poletne državne igre v Kopru ter Evropske igre specialne olimpiade v Varšavi. SOS bo tudi gostila olimpijski ogenj, ki bo pred igrami na Poljskem prispel v Slovenijo. Manjša ekipa se bo udeležila Svetovnih poletnih prediger v Atenah, na evropskem nivoju pa nas bo zastopala tudi nogometna ekipa, ki bo igrala na turnirju v Monaku.

V poročilih za lansko leto je bilo ugotovljeno, da je bil program v celoti realiziran oziroma je celo presegel načrtovane okvire, saj je bilo veliko akcij organiziranih v sodelovanju z nacionalnimi športnimi zvezami (predvsem nogomet, košarka in judo). Glede na začrtane smernice si bo IO SOS še vnaprej prizadeval za povezavo s športnimi telesi na nivoju države, hkrati pa skrbel za povečanje članstva in vključevanje tekmovalcev v različne odbore društva oziroma lokalnih programov.

Podeljena so bila tudi priznanja SOS za leto 2010. Najvišje priznanje, plaketo, je na predlog Sožitja Mežiške doline prejel Pajazit Cakiči, priznanja pa so prejeli: Korado Lešnik (ravnatelj CUEV Strunjan), Orlanda Norčič (socialna delavka v CUEV Sturnjan), dr. Stanislav Pinter (prof. na Fakulteti za šport; predlog nogometne lige SOS za povezovanje z Nogometno zvezo Slovenije), Društvo Sožitje Mežiške doline, VDC Tončke Hočevar za izpeljavo lanskoletnih regijskih iger, prostovoljca iz Črne Milan in Olvida Savelli ter legenda slovenskega smučanja Jure Franko, ki se je s SOS seznanil ob prihodu olimpijskega ognja leta 2005, lani pa je aktivno sodeloval tudi pri organizaciji državnih zimskih iger.

Društvo se je za 20-letno predsedovanje in udejanjanje specialno-olimpijskega gesla »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu« s posebnim priznanjem zahvalilo dosedanjemu predsedniku, ki bo po novem predsednik nadzornega odbora društva.

Print Friendly, PDF & Email