Slovenska vlada je v zadnjih letih sprejela številne zakone, ki se neposredno nanašajo na invalide. Malo pa je konkretnih raziskav o prenosu in uresničevanju obstoječih načel v življenje, ki naj bi ustvarjala enake možnosti za vse, odpravila diskriminacijo invalidov in pripomogla k njihovi večji vključenosti v družbo.  

Pred Vami je anketa, ki jo je Tina Grošelj sestavila za potrebe svojega magistrskega dela s področja socialnega podjetništva, ki ga opravlja pod mentorstvom prof. dr. Tee Petrin na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
“Prosim Vas za sodelovanje v anketi, v kateri boste izrazili svoje poglede in stališča o vlogi invalidov v slovenskem medijskem prostoru, ter nakazali želje in predloge, kaj bi moralo biti boljše. Zbrani podatki mi bodo pomagali v prizadevanjih, da poiščem strokovno domišljene rešitve, ki bi imele večinsko podporo različnih vrst invalidov.”

SPLETNA POVEZAVA ZA DOSTOP DO ANKETE

Print Friendly, PDF & Email